Zajęcia komputerowe

Pozalekcyjne zajęcia komputerowe

Na tych zajęciach uczniowie poznają świat komputerów, odkrywają jego tajniki i rozwijają swoje informatyczne zainteresowania. Forma zajęć pozwala na indywidualizację pracy, przez co mogą aktywnie w nich uczestniczyć dzieci w różnym wieku.

W oparciu o wcześniej wprowadzone innowacje edukacyjne mogą oni:

  • tworzyć projekty 3D na edukacyjnej platformy TINKERCAD,
  • przygotować je do druku i drukować je na drukarkach 3D,
  • uczyć się programowania za pomocą bloków na stronie CODE.ORG,
  • sterować mBotami (małymi robotami) w programie opartym na Scratchu,
  • konstruować i programować roboty Lego: NXT2 oraz EV3 (zainteresowani uczniowie biorą udział w Wielkopolskiej Lidze Robotyki),
  • prezentować przygotowane przez siebie gry, projekty, grafiki i filmy.

W zależności od przyznanych środków finansowych zajęcia te mogą zostać rozdzielone i odbywać się w większej ilości godzin tygodniowo.

Jeden raz w tygodniu dzieci ze Świetlicy uczestniczą w zajęciach w konwencji „edukacyjnych gier online”. Poznają w ten sposób zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i rozwiązują algorytmiczne zagadki. Biorą grupowo udział w rozmaitych quizach online przez co wzbogacają swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki i życia społecznego.