Harmonogram – wrzesień 2023


ZADANIA; WYDARZENIADATA MIEJSCEODPOWIEDZIALNI
Rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2023 r. godz. 9.00 – klasy 4 – 8 godz. 10.30 – klasy 2 – 3 godz. 12.00 klasy 1    Sobczyńska   Ignyś  
„Nasza szkoła jest wesoła” – program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych  wrzesień, październik 2023Marta Szymańska – Wiśniewska  
„Jestem samodzielnym czwartoklasistą” – program adaptacyjny dla uczniów klas czwartych  wrzesień, październik 2023Agnieszka Gosk – Misiołek  
Międzynarodowy Dzień Kropki  wrzesień 2023Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny
Rocznica śmierci Fr. Żwirki i St. Wigury11.09.2023 r.  A. Chyrek
Przygotowanie wystawek w gablotach na korytarzach11.09.2023 r.nauczyciele
Przygotowanie gazetek w salach11.09.2023 r.wychowawcy klas
Rada pedagogiczna12.09.2023 r. godz. 16.00 stołówkadyrektor wicedyrektorzy
Zebranie z rodzicami SP6512.09.2023 r. godz. 18.00  wychowawcy poszczególnych klas  
Wypełnienie dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych15.09.2023 r.nauczyciele
Plany dydaktyczne, plany wychowawcze15.09.2023 r.nauczyciele
Wypełnienie elektronicznie arkuszy ocen – klasy 115.09.2023wychowawcy klas 1
Olimpiada Matematyczna Juniorówwrzesień 2023 rJ. Palka
Sprzątanie świata15.09.2023 r.  M. Tomaszewska A. Mruk-Piniuta M. Sułkowska-Gaweł
Diagnoza wstępna – klasy III i IVwrzesień 2023wychowawcy klas 3,  nauczyciele (j. polski, matematyka, j. angielski) klas 4
Udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekologicznym „ Eko Szkoła 2024”wrzesień – majMaria Tomaszewska
Święto przedszkolaka20.09.2023r.M. Zagórska A. Wojdak wszystkie nauczycielki P134 i b175  
Wycieczka edukacyjna – Nadleśnictwo Oborniki – klasa 6a21.09.2023 r.A. Chyrek
Europejski Dzień Języków26.09.2023 r.A. Sobczyńska nauczyciele języków obcych
Wycieczka edukacyjna – schronisko dla zwierząt – klasa 6a28.09.2023 r.A. Chyrek
Udział w zawodach biegowych np. Wilcza Mila, Bieg Chrobregowrzesień, kwiecieńAnna Waligórska, Roman Jańczyk, Przemysław Szymański
Opracowanie wytycznych odnośnie korzystania z szatni  oraz przedmiotów artystycznychwrzesieńwszyscy nauczyciele Zespołu Sportowo-Artystycznego
Europejski Tydzień Sportu- turniej piłki nożnej oraz siatkówki  (kl. 4-8), rzucanki siatkarskiej dla klas 323-30 wrzesieńAnna Waligórska Przemysław Szymański,  Roman Jańczyk
Dzień Chłopca29.09.2023 r.wychowawcy klas SU, opiekun SU