Przedszkole – Historia

Przedszkole nr 175 rozpoczęło swoją działalność w 1984 roku. Początkowo placówka znajdowała się na osiedlu Zwycięstwa w willi, którą wcześniej zamieszkiwało kilka rodzin. Budynek ten na potrzeby przedszkola został rozbudowany i przystosowany do panujących wówczas przepisów prawa oświatowego. Przedszkole wyposażone było w cztery sale dydaktyczne, 4 łazienki, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, pomieszczenia kuchenno – gospodarcze, leżakownie i gabinet lekarski. Do przedszkola należał również duży ogród wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, drewniane domki. W początkach swojej działalności przedszkole znajdowało się w centrum osiedla, z biegiem lat wokół budynku powstało wiele nowych bloków, przybyło mieszkańców. Pod koniec swojej działalności był to już stary odrapany budynek nazywany „willą”. Wygląd i wyposażenie sal dydaktycznych zmieniało się zgodnie z obowiązującymi trendami i zasobami tamtych czasów.

W przedszkolu prowadzone były cztery oddziały dla różnych grup wiekowych: trzylatków, czterolatków, pięcio- i sześciolatków. Do kadry pedagogicznej zaliczali się nauczyciele prowadzący, katecheci, logopedzi oraz nauczyciele gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkolem od początku swojego istnienia zarządzały trzy dyrektorki. Pierwszą z nich była pani Kazimiera Dębińska, która zakładała to przedszkole. Funkcję dyrektora pełniła do 1991 roku. Następczynią pani Dębińskiej była pani Maria Sobczak, która na stanowisku dyrektora przedszkola pracowała do 2001 roku. Po zakończonej pracy Pani Sobczak przeszła na emeryturę. Jej miejsce zastąpiła pani Małgorzata Zagórska, która przystąpiła do konkursu na dyrektora Przedszkola nr 175 i po uzyskaniu pozytywnej opinii objęta to stanowisko, sprawując je do dzisiaj.

Przedszkole w swojej działalności realizowało cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

W przedszkolu odbywały się zajęcia dydaktyczne, zapraszani byli różni goście, grupy teatralne, organizowano baliki, spotkania z rodzicami, występy dla dziadków. Przedszkole na osiedlu Zwycięstwa cieszyło się bardzo dobrą opinią wśród rodziców. W czasie swojej działalności przedszkole za najwyższy cel stawiało sobie dobro dziecka.

Przedszkole nr 175 prowadziło swoją działalność na osiedlu Zwycięstwa do 2013 roku, ponieważ budynek był odnajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”. W 2011 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa wypowiedziała Miastu Poznań umowę najmu budynku i był to początek wielkich zmian.

W lutym 2013 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, w skład, którego weszła Szkoła Podstawowa nr 65 i Przedszkole nr 175.

Nowa sytuacja wzbudzała wiele radości, że uda się utrzymać miejsca pracy, że wciąż przedszkole będzie istniało, a jednocześnie wzbudzała wiele lęków, o których często wspominali pracownicy przedszkola i szkoły. Współpraca jednak przebiegała bardzo sprawnie i już w sierpniu 2013 roku zaczęto urządzać nowe przedszkole będące częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Placówka od września 2013 roku mieści na osiedlu Kosmonautów. Jest to bardzo duże skrzydło, w którym znajduje się pięć, dużych, przestronnych sal edukacyjnych, trzy łazienki przeznaczone dla dzieci i jedna dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora. Do dyspozycji przedszkolaków jest również duży hol, w którym znajdują się szatnie dzieci, kącik muzyczny, filmowy oraz sportowy. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw zorganizowanego na patio oraz z boisk i innych pomieszczeń należących do szkoły takich jak: biblioteka, stołówka, sale gimnastyczne, klasy lekcyjne.

Czterooddziałowe dotychczas przedszkole powiększyło się o nowy oddział, a co za tym idzie, powiększyła się również kadra pedagogiczna i obsługa.

Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 została pani Beata Korbanek, a Pani Małgorzata Zagórska, która do tej pory sprawowała funkcje dyrektora przedszkola została przeniesiona na funkcję wicedyrektora odpowiedzialnego za sprawy przedszkola.

W 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 65 obchodziła 40-lecie swojego istnienia, wszyscy włączaliśmy się w organizację tego wyjątkowego jubileuszu i chcąc zaznaczyć swoją obecność w dniu uroczystości nadano przedszkolu nazwę wybraną wspólnie z rodzicami i tak oto od 17 kwietnia 2015 roku nasze przedszkole nosi nazwę „Podniebny Świat”. Nazwa ta ma nawiązywać do patronów szkoły, którymi są lotnicy: Stanisław Wigura i Franciszek Żwirko. Każda grupa w przedszkolu otrzymała swoją nazwę, która przypisana jest do sal. Pierwsza grupa to Orły, druga – Jaskółki, trzecia – Sówki, czwarta – Skowronki i piąta to Wróbelki.

Współpraca szkoły z przedszkolem mimo wielu obaw i uprzedzeń przebiega bardzo sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Dzieci często mają okazje wspólnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych zarówno przez szkołę jak i przedszkole. Zarówno przedszkole jak i szkoła wiele na tym zyskali, a najwięcej dzieci.

Nasza placówka wciąż się rozwija, pozyskujemy nowe środki, aby jeszcze bardziej dostosowywać otaczającą nas przestrzeń dla dobra dzieci i tak, aby służyła ona ich rozwojowi.

Karty historii przedszkola wciąż zapełniają się nowymi wydarzeniami i mamy nadzieję, że będzie ono jeszcze długo na mapie poznańskich przedszkoli.