Z życia świetlicy – marzec

“W marcu jak w garncu” 

Choć pogoda nie rozpieszczała nas przez cały miesiąc, to wspólnie staraliśmy się wprowadzić wiosenny klimat w świetlicy szkolnej i przywołać Panią Wiosnę – co zresztą nam się udało. Niedowiarkom polecamy spojrzeć w galerię zdjęć!

Dodatkowo, tworzyliśmy piękne wiosenne prace przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, aby móc odpocząć po ciężkich dniach spędzanych w szkolnych ławkach. Na zajęciach rozwijaliśmy zdolności plastyczne oraz zainteresowanie sztuką, czego przykładem są między innymi prace stworzone w ramach projektu Zabawa Sztuką. Dzieci wykonały dwa zadania: nietypowy pędzel oraz monochromatyzm. Klimat wiosenny zapanował dzięki stworzonym przez Nasze Uczennice oraz Uczniów prace, które były wykonywane różnymi technikami. Poznawaliśmy także wiosenne melodie, rozwijając uzdolnienia muzyczne przy wykorzystaniu Bum Bum Rurek. 

Odbył się również konkurs “Wiosenne poezjowanie”, w ramach którego należało stworzyć swój wiersz oraz ilustrację. Oprócz tego, Nasi uczniowie wzięli udział w “Międzyświetlicowym turnieju w dwa ognie”, który odbył się 16 marca w sąsiedniej szkole i wspólnie wywalczyli I miejsce – w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch!

Mamy nadzieję, że wkrótce wiosna pojawi się na dobre również poza murami szkoły…

Wiosenne poezjowanie – wyniki konkursu

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki świetlicowego konkursu Wiosenne poezjowanie, w ramach którego należało stworzyć swój wiersz oraz ilustrację o tematyce wiosennej.

I miejsce – Kinga Buchwald, kl. 1c
II miejsce – Eliza Bonnet, kl. 2c
III miejsce – Alicja Bakirzyńska, kl. 2c
Wyróżnienie – Maria Turajska, kl. 2c

Gratulujemy uczestnikom, a raczej uczestniczkom, twórczości i kreatywności!

Dziękujemy za udział, a po odbiór dyplomów oraz drobnych upominków zapraszamy do świetlicy szkolnej od 30.03.2023 (czwartku).

Wychowawcy świetlicy

Międzyświetlicowy konkurs „ Świąteczny zwierzyniec”

Zapraszamy do udziału w międzyświetlicowym konkursie plastycznym!

Prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko, szkoła, klasa) należy składać do 3 kwietnia 2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 65 (osobicie lub listownie).

Regulamin konkursu

I Organizatorzy :

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65

   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu

II Cele konkursu

1.Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.

2. Rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka.

3. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocy.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

III Uczestnicy konkursu

1.Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – III szkoły podstawowej ,

uczęszczających do świetlicy szkolnej.

IV Warunki uczestnictwa

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zwierzątka z tematyką wielkanocną

, w formie przestrzennej.  Praca może być wykonana z dowolnego materiału ,

dowolną techniką.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V  Forma pracy

1.Praca powinna być wykonana indywidualnie lub grupowo ( wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami ) w formie przestrzennej.

2.Praca powinna formą nawiązywać do zwierzątka ( tematyka wielkanocna ).

3. Technika pracy dowolna , z uwzględnieniem materiałów trwałych.

VI Kryteria oceny

1.Prace będą oceniane pod względem :

– zgodności z tematyką i celami konkursu

– nawiązania do tradycji Świąt Wielkanocy

– kreatywności

– estetyki wykonania

Prace będą oceniane na podstawie metryczek :

imię , nazwisko , szkoła oraz klasa ucznia.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII Terminarz konkursu

1.Termin dostarczenia prac : do 3 kwietnia 2023r.

Prace można dostarczyć na dwa sposoby :

  1. Prace konkursowe , opatrzone metryczką na odwrocie

( imię i nazwisko uczestników , szkoła , klasa , nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę ) należy dostarczyć do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu , os. Kosmonautów 111.

  • Prace konkursowe opatrzone metryczką na odwrocie ( imię i nazwisko

uczestników , szkoła , klasa , nazwisko nauczyciela ) można przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu , os. Kosmonautów 111,         61-642 Poznań , z dopiskiem „ Konkurs świetlicowy -ŚWIĄTECZNY ZWIERZYNIEC”. Liczy się data otrzymania przesyłki.

2. Rozstrzygnięcie konkursu :

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.04 .2023 r.

VIII Postanowienia końcowe  

1.Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przypisami ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu , wyłonienia zwycięzcy , przyznania oraz wydania i odbioru nagrody.

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www. Zsp5.poznan.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza , że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie szkoły.

Zbiórka ścinek


W dniach 13-31 marca 2023 roku organizowana jest w naszej szkole zbiórka ścinek.

Poza Szkołą Podstawową do akcji ochoczo włączyły się Przedszkola nr 134 oraz 175.

Przyjmujemy wyłącznie papiery z niszczarek biurowych oraz szare gazety. Można również dostarczać papier w całości – nasi wolontariusze na bieżąco będą go przerabiać na ścinki. Niestety, nie mogą to być kolorowe gazety ani czasopisma, ponieważ są one zbyt śliskie i nie pochłaniają wilgoci.

Ścinki te będą wykorzystywane w kocich kuwetach zamiast żwirku.

Prosimy o dostarczanie ścinek lub papierów do sali nr 5 lub w wyznaczone miejsca w przedszkolach.

W razie pytań lub wątpliwości można zgłaszać się do opiekunów „Wolontariatu Kapibara”:
Aleksandry Mruk-Piniuty, Violetty Kapuścińskiej oraz Julity Palki.

Integracja sensoryczna


W sali do ćwiczeń pracujemy nad połączeniem 8 zmysłów człowieka w celu zdobycia umiejętności autoregulacji układu nerwowego; pracujemy nad trzema stosunkowo mało znanymi zmysłami:: przedsionkowym, proprioceptywnym oraz interoceptywnym. Do tego trochę logicznego myślenia i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Radości i doznań nie ma końca.

Nasz uczeń Staś rozbawił się na całego podczas nazywania figur w warcabach. Uśmiech dziecka jest dla nas najważniejszy i najlepszą nagrodą, bo gdy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat.
Anna Lubczyńska-Pawlak