Klasa pierwsza  sportowa  o  profilu  koszykówka


W  roku  szkolnym  2023/2024  planowane  jest  utworzenie  w  naszej  szkole  klasy pierwszej  sportowej  o  profilu  koszykówka.  W  oddziale  sportowym  prowadzone  są zajęcia  dla  co  najmniej  20  uczniów w oddziale.  Program szkolenia realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym  podstawę  programową  kształcenia  ogólnego.  Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w tym oddziale wynosi 10 godzin (3 godziny wychowania fizycznego oraz 7 godzin zajęć sportowych) .

O  przyjęcie  do  klasy  sportowej  mogą  starać  się  dzieci  niezależnie  od  miejsca zamieszkania (brak rejonizacji).

Informacja w formacie PDF…