Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dla dzieci uczęszczających do zerówki oraz przedszkola (dzieci 4-letnie i starsze) ze skierowaniem lekarskim. Nasze spotkania opierają się o formę zabawową i przeplatane są ćwiczeniami korygującymi wady postawy. Odbywają się dwa razy w tygodniu.

Do zajęć wykorzystuje się mnóstwo kolorowego sprzętu: kształtki gimnastyczne, piłki, obręcze, woreczki, laski, tunele, jeżyki, materace, ławeczki, ringa, szarfy, duże piłki gimnastyczne, drabinki i wiele innych… Zajęcia mają na celu korekcję wad postawy ciała oraz ogólny rozwój fizyczny dziecka.

Gimnastykę korekcyjną prowadzą: mgr Anna Waligórska i mgr Marta Łapawiec.