Edukacja wczesnoszkolna – Innowacja taneczna

Od 2003 roku w edukacji wczesnoszkolnej realizowana jest innowacja „Wprowadzanie treści gimnastyczno- tanecznych do programu edukacji klas I- III” opracowana i realizowana przez mgr Marzenę Oczujdę.

Ma ona na celu podniesienie sprawności fizycznej uczniów oraz rozwijanie zainteresowań tanecznych. Podczas zajęć dzieci poznają różne formy ruchu, elementy tańca ludowego, towarzyskiego i integracyjnego, jogę, elementy aerobiku i tańca scenicznego. Często prezentują swoje umiejętności na festynach, imprezach szkolnych, przeglądach tanecznych. Dzięki sponsorom i rodzicom mamy wiele różnych strojów do tańca i rekwizytów. Dzieci przychodzą na zajęci z przyjemnością, a zajęcia przynoszą im radość i zadowolenie.