Ab ovo… – łacina na angielskim


Wprowadzenie elementów łaciny na lekcjach języka angielskiego stanowi ciekawe urozmaicenie programu nauczania, które rozwija umiejętności językowe, kulturowe i intelektualne uczniów, przy jednoczesnym zwiększeniu ich zrozumienia wpływu języka łacińskiego na rozwój nauki, kultury oraz ewolucję języków europejskich, w tym angielskiego.

Innowacja Ab ovo… – łacina na angielskim rozwija umiejętności językowe uczniów, ma za zadanie zachęcić ich do interdyscyplinarnego myślenia oraz poszerzyć ich horyzonty kulturowe.

Uczniowie klasy VIII a dwujęzycznej poznają podczas lekcji języka angielskiego sentencje łacińskie, znane cytaty oraz wyrażenia, które na co dzień używane są w języku angielskim, a pochodzą z języka łacińskiego.

Uczniowie rozwijają swoje wszechstronne kompetencje:

  • językowe,
  • analitycznego myślenia,
  • kulturowe i interdyscyplinarne,
  • etyczno-moralne.

Innowacja jest odpowiedzią na podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/24.

Nauczyciel realizujący: Anna Sobczyńska; klasa 8a