Edukacja wczesnoszkolna – Ksemafor

Edukacja filmowa, którą nasi uczniowie poznają, pozwoli im w przyszłości świadomie odczytywać teksty kultury. Spotkanie z wartościowym filmem powoduje, że potrafią dzielić się swoimi odczuciami z innymi osobami propagując upowszechnianie kultury. ​

 

Dzięki innowacji wszechstronny rozwój dzieci zostaje przyspieszony. Niniejszy program ma na celu wskazanie dzieciom, że każdy może być twórczy oraz wyzwolony z wszelkich zahamowań. Dzięki metodom aktywizującym stają się bardziej otwarte i samodzielne. Potrafią nie tylko porozumiewać się w grupie, ale także nabywają umiejętności, które pomogą im w całym procesie edukacyjnym oraz w dorosłym życiu.Tematyka realizowanych zajęć zakłada uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o filmie. Ma w założeniach pomóc dzieciom zrozumieć sztukę filmową. Uczniowie zapoznają się z historią filmu, poszerzą wiedzę na temat gatunków filmowych, miejsc i wydarzeń kulturalnych, osób  związanych z filmem. Uczęszczają na prelekcje filmowe i poznają tajniki powstawania i tworzenia filmów. Zapoznają się z historią kina, jego ewaluacją na przestrzeni wieków.