Przedszkole – Rozkład dnia

6:00–7:00Oddział łączony – zabawy dowolne
7:00–8:00Schodzenie się dzieci do sali
8:00–8.30Przywitanie w sali, poranny krąg, gimnastyka, czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
8:30–9:00Śniadanie.
9:00–10:00Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
10:00–11:00Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
11:00–11:30Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno-porządkowe.
11:30–12:00Pierwsze danie- zupa
12:00–13:15Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek przez nauczyciela, wyciszenie.
13:15–13:30Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne przed obiadem.
13:30–14:00II danie + deser
14:00–16:00Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, rozmowy, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, swobodna działalność dzieci, spotkania  okolicznościowe.