Przedszkole – Rozkład dnia

6:00–7:00 Oddział łączony – zabawy dowolne
7:00–8:00 Schodzenie się dzieci do sali
8:00–8.30 Przywitanie w sali, poranny krąg, gimnastyka, czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
8:30–9:00 Śniadanie.
9:00–10:00 Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
10:00–11:00 Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
11:00–11:30 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno-porządkowe.
11:30–12:00 Drugie śniadanie.
12:00–13:15 Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek przez nauczyciela, wyciszenie.
13:15–13:30 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne przed obiadem.
13:30–14:00 Obiad.
14:00–16:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, rozmowy, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, swobodna działalność dzieci, spotkania  okolicznościowe.
16:00–17:00 Oddział łączony – zabawy dowolne.