Klasy 4-6 – Koło plastyczne

Zajęcia plastyczne przeznaczone są dla uczniów klas 4-6 szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto  doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja ich młodych talentów na gruncie  szkoły jak i w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2018/19 zajęcia odbywają się w poniedziałek na 7 lekcji (13.45 – 14.30) w sali nr 9. Koło prowadzi pani Małgorzata Furmanowska.