Innowacja „Muzy(s)kujemy”


W klasie 3b realizowana jest innowacja pedagogiczna Muzy(s)kujemy, w ramach której prowadzone są dodatkowe zajęcia muzyczne oraz odbywają się wyjścia na różnorodne koncerty i przedstawienia muzyczne.

Dzieci, podczas zajęć, mają możliwość śpiewania, grania na instrumentach, tańczenia, słuchania muzyki oraz tworzenia własnych rytmów, melodii i ruchów tanecznych. Kilka razy w roku klasa przedstawia efekty swojej pracy na występach szkolnych i pozaszkolnych. Realizacja innowacji ma na celu umuzykalnienie dzieci, wspieranie ich rozwoju poznawczego oraz integrację zespołu klasowego.

Nauczyciel realizujący: Anna Degórska