Terminarz

Rok szkolny 2023/2024

SEMESTRY

 • I półrocze – 4.09 – 28.01
 • II półrocze – 29.01 – 21.06

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • 12.09 – zebranie
 • 10.10 – godz. informacyjna
 • 14.11 – godz. informacyjna
 • 12.12 – zebranie
 • 25.01 – wywiadówka
 • 12.03 – godz. informacyjna
 • 16.04 – godz. informacyjna
 • 7.05 – zebranie

FERIE ZIMOWE
12.02 – 25.02

PRZERWY ŚWIĄTECZNE

 • 23.12 – 31.12 (zimowa)
 • 28.03 – 2.04 (wiosenna)

FERIE LETNIE
22.06 – 31.08

DNI WOLNE

 • 30-31.10 – (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 • 2.05 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 • 13.05 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 • 14-16.05 – egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla pozostałych uczniów)
 • 31.05 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

WYDARZENIA SZKOLNE

 • Święto Przedszkolaka – 20.09 (środa)
 • Święto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 – 26.04 (piątek)
 • Drzwi Otwarte: 19.03 (wtorek)
 • Koncert Charytatywny: 28.05 (wtorek)
 • Święto Sportu: 18.06 (wtorek)
 • wycieczki: 6-10.05 oraz 20-24.05

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 • JĘZYK POLSKI – kwiecień – klasy IV i VII
 • MATEMATYKA – maj – klasy IV i VII
 • JĘZYK ANGIELSKI – kwiecień – klasy IV i VII
 • KANGUR MATEMATYCZNY – marzec
 • MISTRZ ORTOGRAFII – luty-marzec
 • DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy III i IV – wrzesień
 • DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy I – październik
 • Kompetencje trzecioklasistów – maj

Egzaminy próbne ósmoklasistów: listopad, luty, kwiecień

WYSTAWIANIE OCEN
I SEMESTR

 • Zagrożenie oceną niedostateczną – 12.12
 • Oceny proponowane w dziennikach – 5.01
 • Oceny końcowe w dziennikach – 18.01

II SEMESTR

 • Zagrożenie oceną niedostateczną – 7.05
 • Oceny proponowane w dziennikach – 23.05
 • Oceny końcowe w dziennikach – 13.06

Egzaminy poprawkowe: 26-30.08

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • 14.05 (wtorek), godz. 9,00 – język polski
 • 15.05, (środa), godz. 9,00 – matematyka
 • 16.05 (czwartek), godz. 9,00 – język obcy nowożytny

terminy dodatkowe: 12-14.06

 • 3.07 – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
 • 3.07 – termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji