Terminarz

Rok szkolny 2022/2023

SEMESTRY
I semestr – 1.09 – 29.01
II semestr – 30.01 – 23.06

SPOTKANIA Z RODZICAMI
13.09 – zebranie
11.10 – godz. informacyjna
15.11 – godz. informacyjna
13.12 – zebranie
26.01 – wywiadówka
14.03 – godz. informacyjna
18.04 – godz. informacyjna
16.05 – zebranie

FERIE ZIMOWE
30.01 – 12.02

PRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12 – 31.12 (zimowa)
6.04 – 11.04 (wiosenna)

FERIE LETNIE
24.06 – 31.08

DNI WOLNE
14.10 – (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
31.10 – (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
2.05 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
22.05 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
23-25.05 – egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla pozostałych uczniów)
9.06 –  (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

WYDARZENIA SZKOLNE
ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA – 20.09 (wtorek)
ŚWIĘTO ZSP nr 5 – 28.04 (piątek)
ŚWIĘTO SPORTU – 20.06 (wtorek)
WYCIECZKI – 8-19.05

DRZWI OTWARTE
 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
JĘZYK POLSKI – kwiecień – klasy IV i VII
MATEMATYKA – maj – klasy IV i VII
JĘZYK ANGIELSKI – kwiecień – klasy IV i VII
KANGUR MATEMATYCZNY – marzec
MISTRZ ORTOGRAFII – luty-marzec
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy III i IV – wrzesień
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy I – październik
Kompetencje trzecioklasistów – maj
Egzamin próbny ósmoklasistów – listopad, styczeń, marzec

WYSTAWIANIE OCEN
I SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 13.12
Oceny proponowane w dziennikach – 5.01
Oceny końcowe w dziennikach – 19.01

II SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 16.05
Oceny proponowane w dziennikach – 30.05
Oceny końcowe w dziennikach – 13.06

Egzaminy poprawkowe – 21-25.08

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
23.05 (wtorek), godz. 9,00 – język polski
24.05, (środa), godz. 9,00 – matematyka
25.05 (czwartek), godz. 9,00 – język obcy nowożytny
12-14.06 – terminy dodatkowe

3.07 – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty
6.07 – termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji