Edukacja wczesnoszkolna – Savoir-vivre znam…

Od 2016 roku w klasie II b realizowana jest  przez mgr Marzenę Oczujdę  innowacja „Savoir- vivre znam, więc dobre maniery mam”.

Celem jej jest kształcenie i poszerzanie umiejętności  uczniów określonej w podstawie programowej. Uczniowie zyskują pewność w kontaktach z innymi ludźmi i poznają podstawowe zasady dobrego zachowania. Dzieci praktycznie podczas wizyt w kawiarniach, restauracjach i innych miejscach publicznych zdobywają umiejętności zachowania się w nich oraz stosownego ubioru w zależności od sytuacji.