Konkurs „Pieśń ujdzie cało”


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Konkurs odbędzie się 20.11.2023r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu.

Dzień Postaci z Bajek – konkurs


Dnia 5 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najciekawsze przebranie za postać z bajki. Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną sfotografowani, a ich zdjęcia umieszczone na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku. O wygranej zadecyduje liczba „polubień” na Facebooku pod poszczególnymi zdjęciami.

Regulamin konkursu na Najciekawsze Przebranie za Postać z Bajki:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.
2. Uczestnicy konkursu proszeni są o przebranie się za postać z wybranej literackiej bajki lub baśni w piątek 3 listopada 2023 r.
3. Przebrani uczniowie zostaną sfotografowani, a ich zdjęcia umieszczone na szkolnym Facebooku.
4. O werdykcie zadecyduje ilość „polubień” pod poszczególnymi zdjęciami. Głosy można oddawać do wtorku 7 listopada 2023 r. do godz. 12.00.
5. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły i na  szkolnym Facebooku.

Wyniki konkursu „Świąteczny zwierzyniec”

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu
międzyświetlicowego „Świąteczny zwierzyniec”.
Nie mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników
ze względu na ogrom doniesionych prac.

Miejsce I- Aleksandra Sobczak kl.1a SP nr 93
Miejsce II- Jessica Ból kl.1b SP nr 63
Miejsce III- Zofia Prill kl.1a SS Dwójka


Wyróżnienie

Jagoda Wrzesińska kl. 3a SP nr 65
Szymon Atras kl.3b SP nr 65
Zofia Błaszczyńska kl.2b ZS im. 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku
Marianna Delimata kl.3b ZSiPO nr 5
Viviana Babula kl.2a SP nr 65
Julia Lasik kl.1d SP nr 93
Ignacy Korpal kl.3c SP nr 84
Nadia Juskowiak kl.2e SP nr 93
Filip Gackowski kl.2b SP nr 84

Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród
od 14.04.2023 (piątek) do świetlicy szkolnej.

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wychowawcy świetlicy

Międzyświetlicowy konkurs „ Świąteczny zwierzyniec”

Zapraszamy do udziału w międzyświetlicowym konkursie plastycznym!

Prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko, szkoła, klasa) należy składać do 3 kwietnia 2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 65 (osobicie lub listownie).

Regulamin konkursu

I Organizatorzy :

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65

   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu

II Cele konkursu

1.Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej.

2. Rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka.

3. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocy.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

III Uczestnicy konkursu

1.Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – III szkoły podstawowej ,

uczęszczających do świetlicy szkolnej.

IV Warunki uczestnictwa

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zwierzątka z tematyką wielkanocną

, w formie przestrzennej.  Praca może być wykonana z dowolnego materiału ,

dowolną techniką.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V  Forma pracy

1.Praca powinna być wykonana indywidualnie lub grupowo ( wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami ) w formie przestrzennej.

2.Praca powinna formą nawiązywać do zwierzątka ( tematyka wielkanocna ).

3. Technika pracy dowolna , z uwzględnieniem materiałów trwałych.

VI Kryteria oceny

1.Prace będą oceniane pod względem :

– zgodności z tematyką i celami konkursu

– nawiązania do tradycji Świąt Wielkanocy

– kreatywności

– estetyki wykonania

Prace będą oceniane na podstawie metryczek :

imię , nazwisko , szkoła oraz klasa ucznia.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII Terminarz konkursu

1.Termin dostarczenia prac : do 3 kwietnia 2023r.

Prace można dostarczyć na dwa sposoby :

  1. Prace konkursowe , opatrzone metryczką na odwrocie

( imię i nazwisko uczestników , szkoła , klasa , nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę ) należy dostarczyć do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu , os. Kosmonautów 111.

  • Prace konkursowe opatrzone metryczką na odwrocie ( imię i nazwisko

uczestników , szkoła , klasa , nazwisko nauczyciela ) można przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu , os. Kosmonautów 111,         61-642 Poznań , z dopiskiem „ Konkurs świetlicowy -ŚWIĄTECZNY ZWIERZYNIEC”. Liczy się data otrzymania przesyłki.

2. Rozstrzygnięcie konkursu :

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.04 .2023 r.

VIII Postanowienia końcowe  

1.Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przypisami ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu.

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu , wyłonienia zwycięzcy , przyznania oraz wydania i odbioru nagrody.

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www. Zsp5.poznan.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza , że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych na stronie szkoły.

Świetlicowy Konkurs „Wiosenne poezjowanie”

„Drodzy Uczniowie oraz Uczennice klas I-III. Wychowawcy świetlicy zapraszają do wiosennego poezjowania.

Aby przybliżyć się do wyczekiwanej wiosny, zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym „Wiosenne poezjowanie”.

Na Wasze prace – wiersze oraz ilustracje – czekamy do dnia 20.03 (włącznie do poniedziałku) w świetlicy szkolnej.

Życzymy powodzenia!”

RegulaminPlakat

KONKURS „Zaczarowana Zima”

Stwórz zimowy krajobraz w technice kolażu.

Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, wszystko zależy od Twojej wyobraźni.
Regulamin konkursu „Zaczarowana zima”

I Cele

1. Rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą.

2. Zapoznanie się z techniką kolażu.

3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi materiałami.

II Organizator konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkolna nr 65 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

III Zasady udziału

1. Temat pracy „Zaczarowana zima” – krajobraz.

2. Pracę plastyczną należy wykonać w formacie A3.

3. Technika pracy-kolaż.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

5. Na drugiej stronie podpisujemu się – nazwisko oraz klasa.

IV Ocena prac.

1. Kreatywność.

2. Estetyka.

V Termin konkursu

1. Pracę dostarczamy do 20 stycznia.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie.

Sylwia Dzieciątkowska

„Anioły nasi skrzydlaci przyjaciele” – wyniki


Z ogromną przyjemnością pragniemy ogłosić wyniki międzyszkolnego konkursu świetlicowego „Anioły nasi skrzydlaci przyjaciele” .Ogrom prac zdecydowanie nas zaskoczył i tym samy bardzo żałujemy że nie mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników. Mamy nadzieję również, że każdy kolejny nasz konkurs będzie cieszył się takim samym zainteresowaniem.

Miejsce I – Pola Pągowska klasa 1d SP nr 9
Miejsce II– Lena Konstanciak klasa 1c SP nr 65
Miejsce III– Borys Dolski klasa 3b SP nr 9
Wyróżnienie
Martyna Cyner klasa 2 SP nr 87
Olga Petrowiak klasa 2 SP nr 7
Antonina Pałuka klasa 2 SP nr 40
Wyróżnienie za kreatywność
Zofia Walkowiak klasa 1b SP nr 45
Hanna Siwak klasa 2c SP nr 45
Wiktoria Cikowska klasa 2a SP nr 63
Sebastian Bogusz klasa 1c SP nr 65
Aleksander Klatta klasa 1b SP nr 63
Wyróżnienie za wykonanie
Łucja Roth klasa 2a Sp nr 65
Mikołaj Trąbalski  klasa 1b SP nr 63
Julia Sowińska klasa 1d SP nr 9
Blanka Michalska  klasa 2b SP nr 63
Ewa Szczęsna klasa 3a SP nr 50

Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy po odbiór dyplomów oraz drobnych upominków od 15.12.2022 (czwartek) do świetlicy szkolnej.
Wychowawcy świetlicy