Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica

Zazwyczaj o tej porze trwała akcja informacyjna dla uczniów szkół podstawowych  mająca na celu pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły.
Sytuacja wymaga od nas podjęcia innych form aktywności w przekazywaniu informacji uczniom klas VIII i w związku z tym 
przesyłamy link do filmu informacyjno-edukacyjnego o szkole.
Film zawiera opisy zawodów (czynności, którymi zajmuje się osoba w tym zawodzie oraz potencjalne miejsca pracy),
zamieszczony jest na szkolnym koncie You Tube:
 
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Emilia Mendak
wicedyrektor
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. S. Staszica
ul. Marszałkowska 40
60-327 Poznań
tel. +48 606-22-00-31