Kalendarium

Rok szkolny 2022/23…
Rok szkolny 2021/22…
Rok szkolny 2020/21…
Rok szkolny 2019/20…
Rok szkolny 2018/19…
Rok szkolny 2017/18…
Rok szkolny 2016/17…
Rok szkolny 2015/16…
Rok szkolny 2014/15…
Rok szkolny 2013/14…

22 VIII 1975Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 65 na Os. Kosmonautów 111.
1 IX 1975Dyrektor mgr Irena Grunwald uroczyście rozpoczęła rok szkolny.
916 uczniów w 23 oddziałach rozpoczęło naukę w 14 salach lekcyjnych.
11 IX 1975Wybór Prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym zostaje pan Ryszard Słupczyński.
 Wybór Prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym zostaje pan Ryszard Słupczyński.
26 IX 1975Wybory pierwszego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą zostaje Małgorzata Skrzypczyńska. Opiekunami są: mgr Gabriela Fiedler, mgr Maria Kolińska, mgr Gabriela Walkowiak.
1975Powstaje chór szkolny, zespół wokalny oraz Koło Młodych Melomanów.     
Założenie Szczepu Harcerskiego przez hm Aleksandrę Wawrzyniak, która zostaje jego komendantem.
Wicedyrektorami szkoły zostały panie: mgr Bogumiła Żmudzińska oraz mgr Janina Żywiczna.
1 IX 1976Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK nr 54, którego opiekunem jest mgr Witalista Wachowiak. Głównym celem koła jest propagowanie turystyki pieszej. Członkowie zdobywają odznaki turystyki pieszej, biorą udział w licznych rajdach. 
1976Wicedyrektorem szkoły został pan mgr Roman Szarecki.
1977Dyrektorem szkoły została pani mgr Elżbieta Grenda.
1978Wicedyrektorami szkoły zostały: pani mgr Ewa Brzostowska oraz pani mgr Gabriela Fiedler.
1979Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Ewa Furmanowska
20 X 1978Nadanie szkole imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Syn F. Żwirki, pan Henryk odsłonił tablicę pamiątkową patronów w holu głównym. Projekt tablicy wykonał pan Eugeniusz Paschke.
1981Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Aleksandra Wawrzyniak.
1982Nadanie szczepowi szkolnemu imienia Szarych Szeregów. 
Wicedyrektorem szkoły została pani Barbara Półrolniczak.
1983Dyrektorem szkoły została pani dr Grażyna Michalak. 
Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Danuta Rychłowska.
20 X 1984Wręczenie szkole sztandaru, który wyhaftowała matka ucznia pani Pauch wg projektu pana Eugeniusza Paschke. Sztandar został ufundowany ze składek nauczycieli, uczniów i rodziców.
Pan Henryk Żwirko – honorowy gość na uroczystości – ofiarowuje dla szkolnej Izby Tradycji oryginalny paszport ojca i kartkę pisaną do żony.
15 VIII 19858 sal lekcyjnych i 4 zaplecza na parterze i pierwszym piętrze.
30 IX 19852 sale do nauki techniki i pomieszczenia świetlicy szkolnej.
15 X 1985Piwnice, w których mieszczą się szatnie i harcówka. Podłączono cieplik do nowej części szkoły.
15 IV 1986Oddanie do użytku drugiej sali gimnastycznej.
1986-1989Wymiany grup młodzieży ze szkołą w Czechosłowacji.
XII 1988Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół.
1987Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Maria Pawlicka.
19-20 IV 1991Zjazd członków Klubu Przodujących Szkół. Odwiedzili nas goście z 21 szkół m.in. Krakowa, Łodzi, Szczytna, Częstochowy, Praszek, Lęborka, Jaworzyny.
IV 1991Nawiązanie współpracy z francuską szkołą w St. Meen le Grand.
29 IV 1993Nadanie imienia Zygmunta Noskowskiego Kołu Młodych Melomanów.
1992Uruchomienie radiowęzła szkolnego.
1993Urządzenie drugiego piętra dla nauczania początkowego.
Otwarcie siłowni.
1994Otwarcie sali komputerowej.
1997Pierwsze wydanie gazetki „Gawędy”
1998-1999Organizowanie wspólnie z „Poznaniakiem” turniejów piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.
1999Utworzenie sali lustrzanej dla potrzeb gimnastyki korekcyjnej.

Podłączenie do Internetu.

2000Założenie sieci komputerowej.
2001Utworzenie klasy z programem o zainteresowaniach gimnastyczno-tanecznych.
Rozdział Szkoły Podstawowej nr 65 i Gimnazjum nr 9
2002Dyrektorem szkoły została pani mgr Gabriela Napierała-Walkowiak.

Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Maria Kolińska.

od 2002Fundowanie stypendiów dla zdolnych uczniów przez panią poseł Annę Górną-Kubacką.
7 IV 2003Przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2003Utworzenie klasy z programem innowacyjnym teatralno-muzycznym w edukacji wczesnoszkolnej. 
Powstanie „Galerii 65” – ekspozycja prac plastycznych uczniów.
Otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”.
1 IX 2004Utworzenie klasy zerowej.
Luty 2005Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Nowym Łupkowie, w Bieszczadach. Wymieniliśmy już pierwsze listy. Planujemy dalszą korespondencję i wzajemne odwiedziny.
Rok szkolny 2005/06
6. 12. 2005Rambit Mikołajkowy oraz kiermasz świąteczny w naszej szkole.
22. 12. 2005Spotkania opłatkowe oraz Jasełka dla całej społeczności szkolnej.
21. 04. 2006Święto Szkoły, apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
12. 05. 2006Dzień europejski w naszej szkole.
27. 05. 2006Festyn osiedlowy – występu uczniów naszej szkoły.
8. 06. 2006Warty honorowe pod Pomnikiem Poznańskich Krzyży – udział pocztu sztandarowego naszej szkoły.
Rok szkolny 2006/07
15. 09. 2006Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po remoncie przez Prezydenta Miasta Poznania p. Ryszarda Grobelnego.
13.10. 2006Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie pierwszoklasistów.
8. 12. 2006Rambit Mikołajkowy w naszej szkole – uczymy się poprzez zabawę.
22. 12.2006Jasełka oraz wigilie klasowe w naszej szkole.
18. 02. 2007X Memoriał im. Józefa Martyły.
20. 02. 2007III Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65.
marzec 2007Święto Szkoły , apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
20. 04. 2007Wiosenne Porządki – sprzątamy teren na naszym osiedlu.
Rok szkolny 2007/08
wrzesień 2007„ Z Pyrkiem bezpieczniej”  – dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci.
12. 10. 2007Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste pasowanie na ucznia SP65.
21. 12. 2007Spotkania wigilijne oraz Jasełka dla społeczności szkolnej.
2008Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Małgorzata Sułkowska-Gaweł
15. 01. 2008Noworoczne spotkanie z seniorami- podopiecznymi Domu Seniora na naszym osiedlu.
kwiecień 2008„O co chodzi z tą segregacją śmieci – my już wiemy…. Spotkanie z Felkiem Flaszką i sierżantem Pyrkiem.
25. 04. 2008Święto Szkoły.
Rok szkolny 2008/09
14. 10.2008Dzień Edukacji Narodowej , ślubowanie uczniów klas pierwszych.
grudzień 2008Jasełka i wigilie klasowe w naszej szkole.
marzec 2009Udział uczniów naszej szkoły w I wystawie twórczości plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury „Orbita”.
24. 04. 2009Uroczyste obchody Święta Szkoły.
23. 05. 2009Festyn osiedlowy – występy uczniów nasze szkoły.
Rok szkolny 2009/10
18. 09. 2009„Pomagamy Ziemi codziennie” – uczestniczymy w corocznej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.
14. 10. 2009Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – przyjmujemy pierwszoklasistów do wielkiej rodziny uczniów SP65.
3. 12.2009Rambit Mikołajkowy  – rywalizacja poszczególnych klas w różnych konkurencjach.
21. 12. 200991 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – uroczysty apel poświęcony wydarzeniom historycznym – prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.
kwiecień 2010Uroczyste obchody 35- lecia Szkoły Podstawowej nr 65 – refleksja nad latami minionymi i tymi wydarzeniami, które już zapisały się na kartach historii naszej szkoły.
30. 04. 2010Uroczysty apel – Zbrodnia Katyńska – 70 rocznica. „Będziemy pamiętać o tych wszystkich i innych ludobójstwach dokonywanych w imię obłędnych idei….”
3. 05. 2010Udział pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22. 05. 2010Festyn osiedlowy – występy uczniów naszej szkoły.
31. 05. 2010Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w I Poznańskiej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży.
Rok szkolny 2010/11
18. 09. 2010„Sprzątamy Świat” zgodnie z hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
9. 10. 2010„ W drodze do maratonu” – udział uczniów naszej szkoły w biegach dla dzieci i młodzieży.
10. 10. 2010Obchodzimy Jubileuszowy X Dzień Papieski, którego hasłem były słowa: Jan Paweł II – Odwaga Świętości.
październik 2010Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie niedawnych przedszkolaków na uczniów SP65.
29. 10. 2010Światowy Dzień Misyjny – „Misje- świadectwo miłości i komunii” Obchody szkolne.
11. 11. 2010Udział Samorządu Uczniowskiego oraz pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznań – Stary Rynek.
22. 12. 2010Jasełka Bożonarodzeniowe, wigilie klasowe.
20. 01. 2011Spotkanie świąteczno – noworoczne z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej na osiedlu Kosmonautów.
24. 02. 2011Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65.
10. 05. 2011Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej podsumowujący Tydzień Europejski w naszej szkole.
12. 05. 2011„Polska biega” – sztafeta drużynowa i indywidualne biegi uczniów naszej szkoły.
Rok szkolny 2011/12
16. 09. 2011„Sprzątanie Świata” – uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcji, której hasło przewodnie brzmi „Lasy to życie – chrońmy je”.
10. 09. 2011Festyn osiedlowy pod hasłem „Czekamy na UEFA EURO 2012”.  międzyklasowy turniej piłki nożnej.
8. 11.2011„Śniadanie daje moc” – wspólne śniadanie dzieci z klas I – III uczestniczących w akcji edukacyjnej.
6. 12. 2011Rambit Mikołajkowy – nauka, zabawa, rywalizacja między klasami.
22. 12. 2011Jasełka – inscenizacja historii świętej rodziny w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
19. 01. 2012„ Z mitologia na Ty”  –  III turniej dla klas piątych.
28. 01. 2012Drzwi otwarte dla rodziców i dzieci przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.
19. 04. 2012„Wiosenne porządki „ – jak co roku uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcji ekologicznej.
9. 05. 2012Chór szkolny uczestniczy w festynie z okazji Dnia Europy, który odbył się na Placu Wolności.
18. 05.2012„Polska biega”  –   udział uczniów w biegach indywidualnych i sztafecie drużynowej.
19. 05. 2012Festyn rodzinny na osiedlu Kosmonautów  – występy uczniów naszej szkoły.
Rok szkolny 2012/13
1.09.2012Dyrektorem szkoły została pani mgr Beata Korbanek
14. 09. 2012„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – to przewodnie hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” , w której aktywnie uczestniczymy od 18 lat.
12. 10. 2012Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej.
16. 10. 2012Uroczysta inauguracja Kolorowego Uniwersytetu w Auli UAM – uczniowie klasy III a otrzymali indeksy i zostali małymi studentami.
17. 10. 2012Pierwszy numer szkolnej gazetki „Splot 65”.
19. 10. 2012„Inspirujący muzobus”  –  zespół wokalno – instrumentalny Inspiro Ensemble rozpoczął w naszej szkole cykl audycji dla uczniów.
30. 10. 2012Liber i jego drużyna z „Bitwy na głosy” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest im. Jana Pawła II w Obornikach byli naszymi gośćmi.
22. 11. 2012Inscenizacja pt. „Wars i Sawa” oraz „Wiązanka tańców wielkopolskich” dla zaproszonych dzieci z okolicznych przedszkoli.
6. 12. 2012Kolejny Rambit Mikołajkowy w nasze szkole.
grudzień 2012Warsztaty językowe dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Enjoy my Origin” – prowadzone przez wolontariuszki pracujące dla międzynarodowej organizacji AIESEC.
21. 12. 2012Mali aktorzy wcielili się w postacie biblijne i przedstawili społeczności szkolnej Jasełka.
5.02.2013„Drzwi Otwarte” w naszej szkole dla dzieci i rodziców.
2.03.2013„Drzwi Otwarte” w naszej szkole dla dzieci i rodziców.
6.03 – 8.03.2013Szkolne Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem „Być solą ziemi”.
12.03.2013Spotkanie z pisarką panią Agą Szczepańską.
27.02.2013Turniej klas piątych „Z Mitologią na ty”.
20.03.2013„Warsztaty Wielkanocne” dla dzieci z przedszkoli „Świat Krasnali” oraz „Słoneczny Świat”.
22.03.2013II Międzyszkolny Turniej Sudoku.
26.03.2013Otwarcie V wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły w ODK Orbita.
8.04.2013„Wiosenne Porządki – Poznań 2013” pod hasłem „Dbaj o czystość i wizerunek Miasta”.
19.04.2013Uroczyste obchody Święta Szkoły pod hasłem „Patroni naszym drogowskazem do odkrywania talentów”.
24.04.2013Apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
30.04.2013Uroczysty apel z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8.05.2013„Polska Biega” – promowanie zdrowego stylu życia – sztafety i biegi indywidualne uczniów.
8.05.2013Udział uczniów naszej szkoły w grze miejskiej „Tożsamość Europeana”, zorganizowanej z okazji ustanowionego przez Parlament Europejski, Europejskiego Roku Obywateli.
10.05.2013Podsumowanie „Tygodnia Europejskiego” obchodzonego corocznie w naszej szkole.
15.05.2013Udział reprezentacji uczniów naszej szkoły w VI Eko-Rajdzie Drogami Rowerowymi Miasta Poznania.
18.05.2013„Majowe spotkanie z książką” – udział uczniów naszej szkoły w festynie osiedlowym.
21.05.2013Obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej.
28.05.2013Absolutorium naszych studentów „Kolorowego Uniwersytetu” – uczniów klasy 3a.
4.06.2013Koncert charytatywny w naszej szkole „A pianino ino, ino…”
7.06.2013Święto Sportu w naszej szkole – turnieje sportowe dla uczniów.
15.06.2013„Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic” – rajd koła turystycznego do Owińsk.
26.06.2013Uroczyste zakończenie nauki  uczniów klas szóstych.
28.06.2013Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.