Kalendarium

Rok szkolny 2021/22…
Rok szkolny 2020/21…
Rok szkolny 2019/20…
Rok szkolny 2018/19…
Rok szkolny 2017/18…
Rok szkolny 2016/17…
Rok szkolny 2015/16…
Rok szkolny 2014/15…
Rok szkolny 2013/14…

22 VIII 1975 Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej nr 65 na Os. Kosmonautów 111.
1 IX 1975 Dyrektor mgr Irena Grunwald uroczyście rozpoczęła rok szkolny. 916 uczniów w 23 oddziałach rozpoczęło naukę w 14 salach lekcyjnych.
11 IX 1975 Wybór Prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym zostaje pan Ryszard Słupczyński.
  Wybór Prezydium Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym zostaje pan Ryszard Słupczyński.
26 IX 1975 Wybory pierwszego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą zostaje Małgorzata Skrzypczyńska. Opiekunami są: mgr Gabriela Fiedler, mgr Maria Kolińska, mgr Gabriela Walkowiak.
1975 Powstaje chór szkolny, zespół wokalny oraz Koło Młodych Melomanów.     Założenie Szczepu Harcerskiego przez hm Aleksandrę Wawrzyniak, która zostaje jego komendantem.

Wicedyrektorami szkoły zostały panie: mgr Bogumiła Żmudzińska oraz mgr Janina Żywiczna.

1 IX 1976 Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK nr 54, którego opiekunem jest mgr Witalista Wachowiak. Głównym celem koła jest propagowanie turystyki pieszej. Członkowie zdobywają odznaki turystyki pieszej, biorą udział w licznych rajdach. 
1976 Wicedyrektorem szkoły został pan mgr Roman Szarecki.
1977 Dyrektorem szkoły została pani mgr Elżbieta Grenda.
1978 Wicedyrektorami szkoły zostały: pani mgr Ewa Brzostowska oraz pani mgr Gabriela Fiedler.
1979 Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Ewa Furmanowska
20 X 1978 Nadanie szkole imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Syn F. Żwirki, pan Henryk odsłonił tablicę pamiątkową patronów w holu głównym. Projekt tablicy wykonał pan Eugeniusz Paschke.
1981 Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Aleksandra Wawrzyniak
1982 Nadanie szczepowi szkolnemu imienia Szarych Szeregów.      

Wicedyrektorem szkoły została pani Barbara Półrolniczak.

1983 Dyrektorem szkoły została pani dr Grażyna Michalak.     Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Danuta Rychłowska.
20 X 1984 Wręczenie szkole sztandaru, który wyhaftowała matka ucznia pani Pauch wg projektu pana Eugeniusza Paschke. Sztandar został ufundowany ze składek nauczycieli, uczniów i rodziców.      

Pan Henryk Żwirko – honorowy gość na uroczystości – ofiarowuje dla szkolnej Izby Tradycji oryginalny paszport ojca i kartkę pisaną do żony.

15 VIII 1985 8 sal lekcyjnych i 4 zaplecza na parterze i pierwszym piętrze.
30 IX 1985 2 sale do nauki techniki i pomieszczenia świetlicy szkolnej.
15 X 1985 Piwnice, w których mieszczą się szatnie i harcówka. Podłączono cieplik do nowej części szkoły.
15 IV 1986 Oddanie do użytku drugiej sali gimnastycznej
1986-1989 Wymiany grup młodzieży ze szkołą w Czechosłowacji
XII 1988 Przyjęcie szkoły do Klubu Przodujących Szkół.
1987 Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Maria Pawlicka
19-20 IV 1991 Zjazd członków Klubu Przodujących Szkół. Odwiedzili nas goście z 21 szkół m.in. Krakowa, Łodzi, Szczytna, Częstochowy, Praszek, Lęborka, Jaworzyny
IV 1991 Nawiązanie współpracy z francuską szkołą w St. Meen le Grand
29 IV 1993 Nadanie imienia Zygmunta Noskowskiego Kołu Młodych Melomanów
1992 Uruchomienie radiowęzła szkolnego.
1993 Urządzenie drugiego piętra dla nauczania początkowego.      

Otwarcie siłowni

1994 Otwarcie sali komputerowej
1997 Pierwsze wydanie gazetki „Gawędy”
1998-1999 Organizowanie wspólnie z „Poznaniakiem” turniejów piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.
1999 Utworzenie sali lustrzanej dla potrzeb gimnastyki korekcyjnej      

Podłączenie do internetu

2000 Założenie sieci komputerowej.
2001 Utworzenie klasy z programem o zainteresowaniach gimnastyczno – tanecznych.      

Rozdział Szkoły Podstawowej nr 65 i Gimnazjum nr 9

2002 Dyrektorem szkoły została pani mgr Gabriela Napierała-Walkowiak      

Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Maria Kolińska

od 2002 Fundowanie stypendiów dla zdolnych uczniów przez panią poseł Annę Górną-Kubacką.
7 IV 2003 Przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
2003 Utworzenie klasy z programem innowacyjnym teatralno – muzycznym w edukacji wczesnoszkolnej.      

Powstanie „Galerii 65” – ekspozycja prac plastycznych uczniów.

Otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”.

1 IX 2004 Utworzenie klasy zerowej.
Luty 2005 Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą podstawową w Nowym Łupkowie, w Bieszczadach. Wymieniliśmy już pierwsze listy. Planujemy dalszą korespondencję i wzajemne odwiedziny.
Rok szkolny 2005/06
6. 12. 2005 Rambit Mikołajkowy oraz kiermasz świąteczny w naszej szkole.
22. 12. 2005 Spotkania opłatkowe oraz Jasełka dla całej społeczności szkolnej.
21. 04. 2006 Święto Szkoły, apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
12. 05. 2006 Dzień europejski w naszej szkole.
27. 05. 2006 Festyn osiedlowy – występu uczniów naszej szkoły.
8. 06. 2006 Warty honorowe pod Pomnikiem Poznańskich Krzyży – udział pocztu sztandarowego naszej szkoły.
Rok szkolny 2006/07
15. 09. 2006 Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej po remoncie przez Prezydenta Miasta Poznania p. Ryszarda Grobelnego.
13.10. 2006 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie pierwszoklasistów.
8. 12. 2006 Rambit Mikołajkowy w naszej szkole – uczymy się poprzez zabawę.
22. 12.2006 Jasełka oraz wigilie klasowe w naszej szkole.
18. 02. 2007 X Memoriał im. Józefa Martyły.
20. 02. 2007 III Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65.
marzec 2007 Święto Szkoły , apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
20. 04. 2007 Wiosenne Porządki – sprzątamy teren na naszym osiedlu.
Rok szkolny 2007/08
wrzesień 2007 „ Z Pyrkiem bezpieczniej”  – dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci.
12. 10. 2007 Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste pasowanie na ucznia SP65.
21. 12. 2007 Spotkania wigilijne oraz Jasełka dla społeczności szkolnej.
2008 Wicedyrektorem szkoły została pani mgr Małgorzata Sułkowska-Gaweł
15. 01. 2008 Noworoczne spotkanie z seniorami- podopiecznymi Domu Seniora na naszym osiedlu.
kwiecień 2008 „O co chodzi z tą segregacją śmieci – my już wiemy…. Spotkanie z Felkiem Flaszką i sierżantem Pyrkiem.
25. 04. 2008 Święto Szkoły.
Rok szkolny 2008/09
14. 10.2008 Dzień Edukacji Narodowej , ślubowanie uczniów klas pierwszych.
grudzień 2008 Jasełka i wigilie klasowe w naszej szkole.
marzec 2009 Udział uczniów naszej szkoły w I wystawie twórczości plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury „Orbita”.
24. 04. 2009 Uroczyste obchody Święta Szkoły.
23. 05. 2009 Festyn osiedlowy – występy uczniów nasze szkoły.
Rok szkolny 2009/10
18. 09. 2009 „Pomagamy Ziemi codziennie” – uczestniczymy w corocznej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.
14. 10. 2009 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – przyjmujemy pierwszoklasistów do wielkiej rodziny uczniów SP65.
3. 12.2009 Rambit Mikołajkowy  – rywalizacja poszczególnych klas w różnych konkurencjach.
21. 12. 2009 91 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – uroczysty apel poświęcony wydarzeniom historycznym – prawdziwa lekcja historii i patriotyzmu.
kwiecień 2010 Uroczyste obchody 35- lecia Szkoły Podstawowej nr 65 – refleksja nad latami minionymi i tymi wydarzeniami, które już zapisały się na kartach historii naszej szkoły.
30. 04. 2010 Uroczysty apel – Zbrodnia Katyńska – 70 rocznica. „Będziemy pamiętać o tych wszystkich i innych ludobójstwach dokonywanych w imię obłędnych idei….”
3. 05. 2010 Udział pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22. 05. 2010 Festyn osiedlowy – występy uczniów naszej szkoły.
31. 05. 2010 Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w I Poznańskiej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży.
Rok szkolny 2010/11
18. 09. 2010 „Sprzątamy Świat” zgodnie z hasłem „ Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
9. 10. 2010 „ W drodze do maratonu” – udział uczniów naszej szkoły w biegach dla dzieci i młodzieży.
10. 10. 2010 Obchodzimy Jubileuszowy X Dzień Papieski, którego hasłem były słowa: Jan Paweł II – Odwaga Świętości.
październik 2010 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie niedawnych przedszkolaków na uczniów SP65.
29. 10. 2010 Światowy Dzień Misyjny – „Misje- świadectwo miłości i komunii” Obchody szkolne.
11. 11. 2010 Udział Samorządu Uczniowskiego oraz pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznań – Stary Rynek.
22. 12. 2010 Jasełka Bożonarodzeniowe, wigilie klasowe.
20. 01. 2011 Spotkanie świąteczno – noworoczne z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej na osiedlu Kosmonautów.
24. 02. 2011 Turniej Formacji Tanecznych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65.
10. 05. 2011 Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej podsumowujący Tydzień Europejski w naszej szkole.
12. 05. 2011 „Polska biega” – sztafeta drużynowa i indywidualne biegi uczniów naszej szkoły.
Rok szkolny 2011/12
16. 09. 2011 „Sprzątanie Świata” – uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcji, której hasło przewodnie brzmi „Lasy to życie – chrońmy je”.
10. 09. 2011 Festyn osiedlowy pod hasłem „Czekamy na UEFA EURO 2012”.  międzyklasowy turniej piłki nożnej.
8. 11.2011 „Śniadanie daje moc” – wspólne śniadanie dzieci z klas I – III uczestniczących w akcji edukacyjnej.
6. 12. 2011 Rambit Mikołajkowy – nauka, zabawa, rywalizacja między klasami.
22. 12. 2011 Jasełka – inscenizacja historii świętej rodziny w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
19. 01. 2012 „ Z mitologia na Ty”  –  III turniej dla klas piątych.
28. 01. 2012 Drzwi otwarte dla rodziców i dzieci przyszłych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.
19. 04. 2012 „Wiosenne porządki „ – jak co roku uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w akcji ekologicznej.
9. 05. 2012 Chór szkolny uczestniczy w festynie z okazji Dnia Europy, który odbył się na Placu Wolności.
18. 05.2012 „Polska biega”  –   udział uczniów w biegach indywidualnych i sztafecie drużynowej.
19. 05. 2012 Festyn rodzinny na osiedlu Kosmonautów  – występy uczniów naszej szkoły.
Rok szkolny 2012/13
1.09.2012 Dyrektorem szkoły została pani mgr Beata Korbanek
14. 09. 2012 „Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – to przewodnie hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” , w której aktywnie uczestniczymy od 18 lat.
12. 10. 2012 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej.
16. 10. 2012 Uroczysta inauguracja Kolorowego Uniwersytetu w Auli UAM – uczniowie klasy III a otrzymali indeksy i zostali małymi studentami.
17. 10. 2012 Pierwszy numer szkolnej gazetki „Splot 65”.
19. 10. 2012 „Inspirujący muzobus”  –  zespół wokalno – instrumentalny Inspiro Ensemble rozpoczął w naszej szkole cykl audycji dla uczniów.
30. 10. 2012 Liber i jego drużyna z „Bitwy na głosy” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest im. Jana Pawła II w Obornikach byli naszymi gośćmi.
22. 11. 2012 Inscenizacja pt. „Wars i Sawa” oraz „Wiązanka tańców wielkopolskich” dla zaproszonych dzieci z okolicznych przedszkoli.
6. 12. 2012 Kolejny Rambit Mikołajkowy w nasze szkole.
grudzień 2012 Warsztaty językowe dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Enjoy my Origin” – prowadzone przez wolontariuszki pracujące dla międzynarodowej organizacji AIESEC.
21. 12. 2012 Mali aktorzy wcielili się w postacie biblijne i przedstawili społeczności szkolnej Jasełka.
5.02.2013 „Drzwi Otwarte” w naszej szkole dla dzieci i rodziców.
2.03.2013 „Drzwi Otwarte” w naszej szkole dla dzieci i rodziców.
6.03 – 8.03.2013 Szkolne Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem „Być solą ziemi”.
12.03.2013 Spotkanie z pisarką panią Agą Szczepańską.
27.02.2013 Turniej klas piątych „Z Mitologią na ty”.
20.03.2013 „Warsztaty Wielkanocne” dla dzieci z przedszkoli „Świat Krasnali” oraz „Słoneczny Świat”.
22.03.2013 II Międzyszkolny Turniej Sudoku.
26.03.2013 Otwarcie V wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły w ODK Orbita.
8.04.2013 „Wiosenne Porządki – Poznań 2013” pod hasłem „Dbaj o czystość i wizerunek Miasta”.
19.04.2013 Uroczyste obchody Święta Szkoły pod hasłem „Patroni naszym drogowskazem do odkrywania talentów”.
24.04.2013 Apel ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ziemi.
30.04.2013 Uroczysty apel z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8.05.2013 „Polska Biega” – promowanie zdrowego stylu życia – sztafety i biegi indywidualne uczniów.
8.05.2013 Udział uczniów naszej szkoły w grze miejskiej „Tożsamość Europeana”, zorganizowanej z okazji ustanowionego przez Parlament Europejski, Europejskiego Roku Obywateli.
10.05.2013 Podsumowanie „Tygodnia Europejskiego” obchodzonego corocznie w naszej szkole.
15.05.2013 Udział reprezentacji uczniów naszej szkoły w VI Eko-Rajdzie Drogami Rowerowymi Miasta Poznania.
18.05.2013 „Majowe spotkanie z książką” – udział uczniów naszej szkoły w festynie osiedlowym.
21.05.2013 Obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej.
28.05.2013 Absolutorium naszych studentów „Kolorowego Uniwersytetu” – uczniów klasy 3a.
4.06.2013 Koncert charytatywny w naszej szkole „A pianino ino, ino…”
7.06.2013 Święto Sportu w naszej szkole – turnieje sportowe dla uczniów.
15.06.2013 „Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic” – rajd koła turystycznego do Owińsk.
26.06.2013 Uroczyste zakończenie nauki  uczniów klas szóstych.
28.06.2013 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.