Innowacja chemiczna


Innowacja pedagogiczno-metodyczna „Chemia w wirtualnej rzeczywistości”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy siódmej i ósmej dwujęzycznej. Realizacji  innowacji rozpoczęła się roku szkolnym 2022/2023 i będzie kontynuowana w następnych latach. 

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych jako element godziny  lekcyjnej, dwa razy w semestrze dla każdej z wybranych klas. 

Niniejsza innowacja ma na celu ułatwianie przyswajania wiedzy z zakresu doświadczeń  chemicznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Ma ona zachęcać i motywować  uczniów do nauki chemii i ułatwić poruszanie się w wirtualnym świecie z wykorzystywaniem  najnowocześniejszych technologii w celu zdobywania wiedzy. 

Nauczyciel realizujący: Renata Golimowska