Edukacja wczesnoszkolna – Spanglish

 

Innowacja Spanglish została stworzona zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej języka obcego w szkole podstawowej. Powstała z myślą o poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego a przede wszystkim z myślą o nauce drugiego języka obcego – języka hiszpańskiego.

Treści nauczania zawarte w programie ułożone są według tematów najbliższych uczniom. Nauka języka hiszpańskiego odbywa się w integracji z językiem angielskim. Zakresy tematyczne, struktury gramatyczne oraz słownictwo wprowadzane są spiralnie co oznacza powtarzanie materiału z jednoczesnym poszerzaniem o nowe elementy. Innowacja skierowana jest do uczniów, których charakteryzuje ciekawość świata, umiejętność pracy w grupie oraz motywacja do nauki języków obcych.

Główne cele innowacji Spanglish to:

  • wszechstronny rozwój ucznia,
  • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata,
  • wzbudzenie motywacji do nauki języków obcych.

Innowacja kontynuowana jest również w klasach IV – VI skupiając się na rozwoju umiejętności z zakresu znajomości języka hiszpańskiego.

Zajęcia w wymiarze jednej godziny tygodniowo prowadzone są przez p. Annę Kaźmierczak, p. Justynę Szeflińską oraz p. Katarzynę Grajkowską.