Poznań, 31 sierpień 2020 r.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA
KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 znajduje się Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny obejmujący opieką dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ, przez spec. stomatologii zachowawczej lek. stom. Małgorzatę Duks.

Formularz zgody na opiekę stomatologiczną zostanie zamieszczony do 10 września 2020 r. w systemie LIBRUS.

Rodzice, którzy dotychczas nie zgłosili dziecka, a są chętni, proszeni będą o wypełnienie formularza i odesłanie skanu z podpisem na wskazany adres e-mailowy.

Dotyczy to głównie rodziców dzieci z klas pierwszych i zero.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 601 87 36 65

Zarządzenie dyrektora z dnia 31 sierpnia 2020 r….

Załącznik nr 1 – procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 65…

Załącznik nr 2 – procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 175…

Załącznik nr 3 – Regulamin przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 65…

Załącznik nr 4 – Regulamin przebywania na terenie Przedszkola nr 175…

Załącznik nr 5 – Regulamin wewnętrzny świetlicy…

Załącznik nr 6 – Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej…

Zgoda na pomiar temperatury…

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związana z COVID-19, prosimy Państwa o zapisywanie dzieci do świetlicy wyłącznie w sytuacjach, gdy dziecko nie ma zapewnionej opieki. Dbając o wspólne bezpieczeństwo, prosimy o przemyślane zapisy.

Wypełnione i zeskanowane karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w formacie PDF…

Regulamin świetlicy – ogólny…

Regulamin świetlicy – COVID-19…

Regulamin korzystania z szatni świetlicowej w trakcie epidemii COVID…

 

Listy do klas pierwszych, siódmych oraz zerówki szkolnej wywieszone są na drzwiach w holu szkoły.

Informator

Opublikowany w Inne

Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 odbywa się według następującego harmonogramu:

klasa 1a – 8.30 – 9.30 – sala nr 34
klasa 1b – 10.00 – 11.00 – sala nr 51
klasa 1c – 11.30 – 12.30 – sala nr 33
klasa 1d – 13.00 – 14.00 – sala nr 52

Rodzice z dziećmi (1 rodzic/opiekun do jednego dziecka) czekają przed szkołą, od strony boiska, na przyjście wychowawcy. Nauczyciel wyczytuje nazwiska dzieci i zaprasza je do sali lekcyjnej.

W tym czasie Rodzice (1 rodzic/opiekun), w środkach ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice), zaproszeni są do małej sali gimnastycznej na zebranie organizacyjne. Spotkanie będzie trwało ok. 60 minut.

Klasy 2  i 7 – rozpoczęcie roku o godz. 9.00 w następujących salach :
klasa 2a – sala nr 54
klasa 2b – sala nr 50
klasa 2c – sala nr 11
klasa 7a – sala nr 37
klasa 7b – sala nr 15
klasa 7c – sala nr 8
klasa 7d – sala nr 5

Uczniowie wchodzą do szkoły sami (wejściem głównym) i przychodzą bezpośrednio pod salę lekcyjną. Jeżeli Rodzice przyprowadzą dzieci, to czekają przed szkołą.

Klasy 3 i 4 – rozpoczęcie roku o godz. 10.30 w następujących salach:
klasa 3a – sala nr 52
klasa 3b – sala nr 53
klasa 3c – sala nr 11
klasa 3d – sala nr 10
klasa 4a – sala nr 5
klasa 4b – sala nr 7
klasa 4c – sala nr 37

Uczniowie wchodzą do szkoły sami (wejściem głównym) i przychodzą bezpośrednio pod salę lekcyjną. Jeżeli Rodzice przyprowadzą dzieci, to czekają przed szkołą.

Klasy 5, 6 i 8 – rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 12.00 w następujących salach:

klasa 5a – sala nr 8
klasa 5b – sala nr 9
klasa 6a – sala nr 37
klasa 6b – sala nr 5
klasa 6c – sala nr 38
klasa 6d – sala nr 7
klasa 8a – sala nr 70
klasa 8b – sala nr 6

Zerówka szkolna – rozpoczęcie roku o godz. 9.45
Rodzice z dziećmi ( 1 rodzic/opiekun do jednego dziecka) czekają przed szkołą, od strony boiska, na przyjście wychowawcy. Nauczyciel wyczytuje nazwiska dzieci i zaprasza je do sali lekcyjnej.

W tym czasie Rodzice ( 1 rodzic/opiekun), w środkach ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice), zaproszeni są do stołówki na zebranie organizacyjne. Spotkanie będzie trwało ok. 60 minut.

Opublikowany w Inne