Edukacja wczesnoszkolna – Zajęcia taneczno-ruchowe

W klasie realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zajęcia taneczno – ruchowe”, której głównym celem jest kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i aktywności ruchowej dzieci. Zajęcia wyrabiają umiejętność współpracy w zespole oraz rozwijają umiejętność prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

W ramach trzyletniego cyklu zajęć dzieci poznają podstawy tańca ludowego, towarzyskiego, nowoczesnego oraz aerobiku i zumby. Uczniowie biorą udział w pokazach i przeglądach tanecznych oraz koncertach odbywających się na terenie szkoły i poza nią.