Edukacja wczesnoszkolna – Nasze słowiańskie korzenie

W edukacji wczesnoszkolnej w ramach 3-letniego cyklu nauczania realizowana jest innowacja pedagogiczna „Poznajemy nasze słowiańskie korzenie” opracowana przez p. Małgorzat

ę Drążkowiak i p. Barbarę Plucińską.

Zajęcia ukierunkowane są na rozbudzanie zainteresowania uczniów „małą Ojczyzną”, odkrywcze poznawanie na nowo uroków Poznania i jego okolic. Ich główne cele to:

  • poznanie dziedzictwa regionalnego,
  • kształtowanie przywiązania do tradycji własnego regionu i kultury wielkopolskiej,
  • poznawanie legend i baśni regionalnych,
  • rozwijanie aktywności twórczej,
  • wzbogacenie słownictwa uczniów o wyrażenia gwarowe.

W ramach zajęć organizowane są wycieczki tematyczne do historycznych zakątków rodzinnego miasta, spacery trasami turystycznymi, zwiedzanie okolic Poznania.

Ewaluacja każdego roku pracy związana jest ze zdobyciem przez uczniów określonych sprawności :

  • klasa I – „POZNAŃSKA PYRA”,
  • klasa II – „Z HISTORIA POZNANIA ZA PAN BRAT”,
  • klasa III – „PRZEWODNIK WYCIECZEK PO POZNANIU”.