Przedszkole – Nabór 2022/23


W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, w załączeniu Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania przesyła niezbędne dokumenty, a mianowicie:

– Uchwałę Nr LVIII/1076/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

– Zarządzenie Nr 60/2021/P z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań,

– Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 (Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 60/2021/P).

Dodatkowo w załączeniu przesyła Informację dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane Państwu w terminie późniejszym.


Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Uchwała RMP NR LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie PMP Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty są dostępne także na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty