„Przyjaźń od A do Z”


W grupie „Jaskółek” realizowany jest projekt autorski pt.: „Przyjaźń od A do Z”. Ma on ma celu przybliżenie dzieciom emocji, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Nasze przedszkolaki tworzą „mapy myśli” i opowiadają o tym, co czują. Wyjaśniane są im takie stwierdzenia jak np. moralność, tolerancja, szczodrość itp.

Projekt prowadzi Natalia Bąkowska.