Świetlica – Innowacyjne nauczanie

Innowacja „Rozśpiewana świetlica” powstała z przeświadczenia o ogromnej roli zajęć muzycznych w pracy z dziećmi. Wprowadza ona dzieci w ciekawy świat piosenek, pobudza do myślenia, spontanicznej wypowiedzi, do okazywania radości i ekspresji.

Dzieci w obecnych czasach przebywają wiele godzin w świetlicy, a tym samym potrzebują zorganizowanych zajęć. Proponuję dzieciom wiele nietypowych, ciekawych muzycznie piosenek Ewy Chotomskiej z „Piosennika Ciotki Klotki”, Andrzeja Marka Grabowskiego ze zbioru „Kulfon co z ciebie wyrośnie?! Przeboje profesora Ciekawskiego”, Kaliny Jerzykowskiej ze zbioru „Daj się lubić !”. Korzystać też będę ze śpiewników: Doroty Gellner „Skaczące nutki”, Iwonny Skibińskiej-Czechowicz i Elwiry Drzał „Piosenki w nauczaniu zintegrowanym”, „Mojego pierwszego śpiewnika” pod redakcją Joanny Rodziewicz, „Wakacyjnych piosenek” pod redakcją Krzysztofa Nowaka, Ziemowita Pawlisza i Jerzego Reisera, „Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali” wybór i opracowanie Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska.

Innowacją objęte są dzieci z klas I-III uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz dzieci biorące udział w „Zajęciach muzycznych” realizowanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia będą dotyczyły nauki piosenek w ramach nowej podstawy programowej poszerzonej o treści zawarte w innowacji.

Zajęcia prowadzi mgr Lidia Sosnowska-Noculak.