Wizytówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 65, im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
Przedszkole nr 175 „Podniebny Świat”

61-642 Poznań, Os. Kosmonautów 111
Tel. 061 820 10 63
E-mail: sekretariat@zsp5.poznan.pl
REGON 302490140, NIP 972-12-45-618
Sekretariat czynny codziennie w godz. 7,30 – 15,00

Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”

 
Strona Przedszkola nr 134…


Dyrektor:

mgr Beata Korbanek
(dyżur dla rodziców: poniedziałek 13.30 – 15.15 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

Wicedyrektorzy:

mgr Małgorzata Sułkowska-Gaweł – SP 65
(dyżur dla rodziców: wtorek 13.30 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Tamara Szczepaniak – SP 65
(dyżur dla rodziców – czwartek 13.45 – 15.15 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Małgorzata Zagórska – P 175
(dyżur dla rodziców – środa 15.00 – 16.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Agata Wojdak – P 134
(dyżur dla rodziców – poniedziałek 15.30 – 16.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

Inspektor Ochrony Danych: Robert Petrović
e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl


Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Magdalena Gałczyńska 
e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl

Regulacje dotyczące RODO znajdują się w sekcji Organizacja-Dokumenty-RODO…