Dzień Kundelka


W dniu 25 października obchodziliśmy Dzień Kundelka. Z tej okazji dzieci wzięły udział w różnych zabawach dydaktycznych z pieskami w roli głównej. Przypomniały sobie również, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu czworonoga. Największą niespodzianką było pojawienie się w każdej grupie czworonogów. Takie zajęcia pozwalają dzieciom na poszerzenie wiedzy o świecie zwierząt, rozwijają empatię i poczucie odpowiedzialności.

Samorząd w roku szkolnym 2022/2023

Zaczęliśmy ten rok od wyborów!

Uprawnionych do głosowania było 573 uczniów. Spośród 520 uczniów, którzy byli obecni w czwartek 29 września, ważny głos oddało 265 uczniów. Z wynikiem 120 głosów przewodniczącą SU w roku szkolnym 2022/2023 została Joanna Konrad z klasy 8b! Pozostali kandydaci: Sebastian Kiwitt (76 głosów), Oliwia Ratajczak (65 głosów), Antonina Magdziarek (4 głosy).

W klasach i na korytarzach odbywaliśmy dyskusje na temat kreatywności w związku z Międzynarodowym Dniem Kropki. W niektórych klasach przeprowadziliśmy też kropkowy test uważności. 🙂

W Dzień Chłopaka zachęciliśmy uczniów do wspólnej zabawy. Dla ubranych w krawat lub z domalowanym zarostem czekała dodatkowa nagroda – dzień bez pytania.

Samorząd Uczniowski postanowił również rozpocząć nową tradycję. Nazwaliśmy ją „Nominacje Samorządu Uczniowskiego”. W dniach poprzedzających 14 października członkowie SU przeprowadzili w klasach ankiety. Uczniowie klas 4-8 typowali nauczycieli w następujących kategoriach:

  1. najlepsze poczucie humoru
  2. najbogatsza szafa
  3. nauczyciel, który będzie najlepiej wspominany
  4. najbardziej inspirujący nauczyciel
  5. najciekawsze lekcje
  6. najgroźniejsze spojrzenie
  7. największe zaangażowanie w życie szkoły
  8. zaraźliwy optymizm
  9. największa odporność na choroby
  10. najbardziej pomocny

Dzień Edukacji Narodowej upłynął nam więc pod znakiem życzeń, elegancji ale też dobrej zabawy. Nasza przewodnicząca, Joanna Konrad, podczas uroczystego apelu złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz całej naszej społeczności i wręczyła dyplomy Laureatom. Poniżej zamieszczamy wyniki naszych ankiet:

najlepsze poczucie humoru
J. Palka 69 głosów
A. Lesińska 16 głosów
R. Jańczyk 13 głosów

najbogatsza szafa
Ł. Sysło 26 głosów
V. Kapuścińska 24 głosy
K. Wolska 23 głosy

nauczyciel, który będzie najlepiej wspominany
J. Palka 32 głosy
A. Lesińska 10 głosów
J. Ciuksza 10 głosów

najbardziej inspirujący nauczyciel
J. Palka 27 głosów
J. Ciuksza 21 głosów
A. Lesińska 12 głosów

najciekawsze lekcje
J. Palka 21 głosów
Ł. Sysło 12 głosów
R. Jańczyk 12 głosów

najgroźniejsze spojrzenie
B. Lossy 29 głosów
B. Stankiewicz 26 głosów
R. Jańczyk 14 głosów

największe zaangażowanie w życie szkoły
N. Flicińska 19 głosów
R. Jańczyk 16 głosów
D. Stodolny 15 głosów

zaraźliwy optymizm
J. Palka 19 głosów
A. Lesińska 12 głosów
N. Flicińska 12 głosów

największa odporność na choroby
B. Stankiewicz 36 głosów
R. Jańczyk 14 głosów
B. Lossy 12 głosów

najbardziej pomocny
V. Kapuścińska 20 głosów
J. Palka 11 głosów
M. Tomaszewska 7 głosów

Wszystkim nominowanym oraz laureatom serdecznie gratulujemy!


Konkurs Plastyczny Świetlicowy „Dbamy o zwierzęta i je szanujemy”

Zwierzęta czy to małe czy to duże pragną być kochane !
Pokażmy więc po przez piękne prace plastyczne jak powinniśmy dbać i obdarzać szacunkiem te piękne oraz oddane istoty.
W końcu niejednokrotnie są naszymi najlepszymi przyjaciółmi!

Zadaniem w konkursie jest wykonanie plakatu w formacie A3 w dowolnej technice, ściśle związanego z tematyką konkursu.

                  Konkurs przeznaczony dla klas I-III
          Na pracę konkursowe czekamy do 4 listopada 

Regulamin konkursu plastycznego świetlicowego
 „Dbamy o zwierzęta i je szanujemy”

I. Cele konkursu
1. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt.
2. Uświadomienie uczniów, że zwierzęta są istotami żyjącymi i należy im się szacunek.
3. Kreatywne ukazanie odpowiedzialnej postawy wobec zwierząt.
4. Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości estetycznej.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.
6. Rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka.
7. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczego myślenia uczniów
II. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkolna nr 65 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.
III. Zasady udziału w konkursie
1. Plakaty w dowolnej technice w formacie A3.
2. Temat ściśle związany z hasłem przewodnim konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.
4. Pracę przed oddaniem należy podpisać na odwrocie pracy (imię, nazwisko, klasa).
IV. Ocena prac
1. Estetyka wykonania.
2. Zgodność z tematyką konkursu.
3. Oryginalność i kreatywność pracy.

V. Termin konkursu
1. Konkurs trwa od 25.10 – 04.11.2022. Pracę należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 4 listopada.
2. Prace dostarczone po terminie nie zostaną przyjęte.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Librusie 7 listopada.