Integracja przez „Szachy na wesoło”


W naszym przedszkolu pani Izabela Szymczak oprócz prowadzenia zajęć jest inicjatorką
utworzenia koła szachowego „SKOCZEK”, którego celem jest:

 1. Rozwój zainteresowań. Dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotę stanowi samodzielne,
  logiczne rozumowanie łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną całość odkrywaną za
  pomocą nowej formy pracy.
 2. Rozwój pamięci oraz uwagi. Gra w szachy uczy koncentracji dzieci i wpływa także pozytywnie na
  rozwój ich pamięci, zmysłu obserwacji oraz wyobraźni wzrokowej.
 3. Rozwój myślenia logicznego i wyobraźni przestrzennej. Szachy rozwijają umiejętności
  zasadniczego działania, planowania, prawidłowego oceniania sytuacji, strategicznego myślenia,
  rozwijają zdolności matematyczne i umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 4. Pielęgnowanie u dzieci konsekwencji i wytrwałości w działaniu.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 6. Rozwijanie pewności siebie i umiejętności przegrywania oraz uczenia się na własnych błędach.

„Przedszkolakom w duszy gra”


NAZWA INNOWACJI: „PRZEDSZKOLAKOM W DUSZY GRA”
AUTOR: ANNA BORKOWSKA

cel główny:
Rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez grę na instrumentach perkusyjnych.
Innowacja pedagogiczna poszerza program wychowawczy. Program przewiduje prowadzenie
zajęć muzycznych raz w tygodniu dla grupy dzieci 5 – 6 letnich. Osiągnięte efekty:


rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych
kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej
wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
wyrabianie poczucia rytmu
zapoznawanie z budową instrumentów ich podziałem i dźwiękami jakie można z
nich wydobyć
powiększenie istniejącego instrumentarium o wykonane przez dzieci instrumenty
perkusyjne.

„Przedszkolakom w duszy gra”


NAZWA INNOWACJI: „PRZEDSZKOLAKOM W DUSZY GRA”

AUTOR: ANNA BORKOWSKA

Cel główny:
Rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez grę na instrumentach perkusyjnych. 

Innowacja pedagogiczna poszerza program wychowawczy. Program przewiduje prowadzenie zajęć muzycznych raz w tygodniu dla grupy dzieci  5 – 6 letnich. Osiągnięte efekty: 

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych
 • kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej
 • wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • zapoznawanie z budową instrumentów ich podziałem i dźwiękami jakie można z nich wydobyć
 • powiększenie istniejącego instrumentarium o wykonane przez dzieci instrumenty perkusyjne.

„Poznaj osoby z niepełnosprawnością”


W naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt.: „Poznaj osoby z niepełnosprawnością”. Ma ona na celu m.in. uwrażliwianie na drugiego człowieka, pokazanie dzieciom, że wśród nas są osoby, które potrzebują czasem naszego wsparcia. Kształtujemy empatię od najmłodszych lat. Nasi podopieczni poznają rodzaje niepełnosprawności oraz biorą udział w dyskusjach. Podczas zajęć wszyscy przestrzegamy zasad kulturalnej rozmowy i słuchamy się nawzajem.

Mieliśmy także okazję poznać osobę z niepełnosprawnością intelektualną, która jest zawodnikiem Olimpiad Specjalnych. Opowiedziała nam o sportach, jakie uprawia oraz o znanych osobistościach, które miała możliwość poznać (np. Anna Lewandowska, Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski itp.). W ten sposób uzmysławiamy naszym przedszkolakom, że każdy może zdobyć wyznaczony sobie cel, nawet jeśli napotyka trudności na swojej drodze.

Nasze dzieci mają możliwość zapoznać się z różnymi sprzętami, które na co dzień pomagają osobom z niepełnosprawnością w poruszaniu się.

Innowację prowadzi Natalia Bąkowska.

„Learning English with Lion Billy and Boo”


„Learning English with Lion Billy and Boo” to innowacja skorelowana z podstawą programową wychowania przedszkolnego, programem języka angielskiego w przedszkolu „I love Boo” Ewy Wodzickiej- Dondziłło, programem języka angielskiego w przedszkolu „Lion’s Team” oraz elementami programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”.

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci jest kontakt z maskotką Boo oraz maskotką Billy, które stanowią nierozłączny element programu. Przedszkolaki, podczas nauki języka obcego porozumiewają się z Boo oraz Billy, tylko w języku angielskim. Maskotki wzbudzają w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i skłaniają je do mówienia w języku angielskim, a także zapamiętywania nowych słów. Utwory muzyczne z programu „I love Boo” oraz „Lion’s Team” stanowią doskonałe źródło wiedzy i zabawy, a także niezastąpione źródło inspiracji. Piosenki pozwalają dzieciom nie tylko szybko je przyswajać, ale również poprawnie używać danego słownictwa.

Znaczącym źródłem wiedzy są proponowane przez autorów flashcards i worksheets – karty obrazkowe i karty pracy. Najistotniejszym jednak elementem owej innowacji jest codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim zarówno podczas nauki, jak i zabawy, posiłków, czynności organizacyjno-porządkowych czy higienicznych. Innowacja ta zakłada wykształcenie wśród przedszkolaków podstawowych cech takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania, wprowadzenie słownictwa z najbliższego otoczenia dziecka, ćwiczeń w postaci kart pracy oraz wierszyków i piosenek. Nauka angielskiego ma być dla dziecka przygodą i powinna kojarzyć się z przyjemnością i zabawą.