Młodzi detektywi historii

W środę 5.06 uczniowie klasy 2d z okazji Dnia Dziecka wcielili się w detektywów i wędrowali 🚶‍♀🚶ścieżkami historii po Poznaniu. Rozwiązywali zadania, brali udział w rekonstrukcji👸 historycznych zdarzeń🤴🏻 i ustalali⏳ fakty. Było wesoło i ciekawie. Na koniec otrzymali certyfikaty Detektywa🔎 historii.

X konkurs Wiedzy o Poznaniu


We wtorek 26.03.br reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród X KONKURSU WIEDZY O POZNANIU. W konkursie bralo udział 63 uczniów z 17 szkół. Nasi uczniowie zajęli: II miejsca Igor Adamowicz-Zakrzewski z klasy 3 d i Lena Jadwiszczok z klasy 2d, a Miłosz Widziński otrzymał wyróżnienie. Nagrody i dyplomy wręczyli zaproszeni goście. Gratulujemy!

Informacja dla rodziców


Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i zachęcamy tych, którzy jeszcze nie wsparli naszej szkolnej Rady Rodziców 🙂

Dotychczas Rada Rodziców z wpłat zakupiła stół do tenisa stołowego oraz materiały papiernicze i klocki Lego do świetlicy szkolnej. Ponadto zapełniła tzw. „różową skrzyneczkę”, dostępną (i uzupełnianą na bieżąco) dla wszystkich dziewcząt w sekretariacie uczniowskim u Pani Małgosi (od wyboru do koloru).

Rada Rodziców dofinansowała także autobusy dla dziewcząt i chłopców z naszej szkoły, udających się na igrzyska sportowe w koszykówce oraz finansuje na bieżąco konkursy szkolne 🙂

„Aktywni przed pierwszym dzwonkiem”


Nasza Szkoła rozpoczęła wdrażanie programu „Aktywni przed pierwszym dzwonkiem” realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w ramach konkursu MINIATURA 3 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Osobą realizującą działanie naukowe jest dr Agata Korcz, adiunkt poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

W ramach programu w szkole przeprowadzana jest 12-tygodniowa interwencja w postaci 15-minutowych zajęć ruchowych oraz poznawczych odbywających się trzy razy w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, prowadzonych przez przygotowanych do tego nauczycieli zatrudnionych w szkole – mgr Martę Łapawiec oraz mgr Beatę Wachowiak.

Narzędziem wykorzystywanym do realizacji zajęć ruchowych jest platforma HOPSports Brain Breaks® Physical Activity Solutions (http://hopsports.com/what-is-brain-breaks). Do realizacji zajęć poznawczych korzystamy z platformy CogniFit służącej do precyzyjnego treningu umiejętności poznawczych za pomocą ciekawych gier komputerowych, (https://www.cognifit.com/pl/).

Badaniami objęto uczniów z II klasy szkoły podstawowej w wieku od 8-9 lat (dziewczęta
i chłopcy). Jesteśmy już po pierwszym etapie badań, w ramach których przeprowadzono test sprawności fizycznej, zbadano wybrane umiejętności szkolne dzieci, koordynację ruchowo-wzrokową oraz zachowania zdrowotne uczniów i ich nastawienie do aktywności fizycznej.