RODO


Inspektor Ochrony Danych: Robert Petrović
e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl


Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Magdalena Gałczyńska 
e-mail: iod2_mjo@um.poznan.pl


ogólna klauzula informacyjna – SZKOŁA PODSTAWOWA…
ogólna klauzula informacyjna – PRZEDSZKOLA…
klauzula informacyjna – konkursy – SZKOŁA PODSTAWOWA…
klauzula informacyjna – konkursy – PRZEDSZKOLA…
klauzula informacyjna – Facebook…
klauzula informacyjna – wizerunek na stronach www ZSP5…
klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – ewidencja wejść – ZSP5

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska niepedagogiczne ZSP5
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska pedagogiczne ZSP5…
Klauzula informacyjna dla pracowników niepedagogicznych ZSP5…