Innowacja „Otuleni przyrodą”


Celem innowacji jest popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach 1-3, rozbudzenie wśród dzieci ciekawości otaczającą ich przyrodą oraz pobudzenie świadomości ekologicznej.