Edukacja wczesnoszkolna – Gry i zabawy z elementami koszykówki

Głównym celem jest pokazanie dzieciom, że koszykówka może być ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Poprzez realizację opracowanej przez nas innowacji dla najmłodszych, dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny oraz uczymy podstawowych elementów koszykówki. Chcemy dać dzieciom również możliwość spożytkowania nadmiaru energii.

Sport to również kształtowanie charakteru. Będziemy się starać zaszczepić u dzieci zdolności współpracy w grupie,  zdrowego współzawodnictwa oraz zasady „fair play”. Pragniemy także kłaść nacisk na przyjazną atmosferę w drużynie oraz poczucie zespołowości. Zależy nam, by dzieci przychodziły na zajęcia z radością i uśmiechem oraz aby czerpały jak największą satysfakcję ze stawianych im zadań.

Zajęcia sportowe są przeznaczone dla dziewczynek i chłopców z klas 2-3. W roku szkolnym 2023/24 odbywają się w piątki od 15.20 do 16.20.

Zajęcia prowadzi mgr Anna Waligórska.