Świetlica szkolna „Pod skrzydłami”

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.
Bardzo prosimy o punktualne odbieranie dzieci.
 

Informacje ogólne

Nasza świetlica działa w oparciu o plan pracy opiekuńczej,wychowawczej i dydaktycznej, zgodny z planem pracy naszej szkoły. Uwzględnia on podział na pory roku, święta narodowe, szkolne i religijne. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, umuzykalniających, czytelniczych, grach i zabawach dydaktycznych, a także odrabiają lekcje oraz mogą liczyć na pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

Do dyspozycji świetlicy pozostają dwa pomieszczenia, które podzielone są na kąciki tematyczne, np. książkowy, konstrukcyjny, lalek oraz wyposażone w stosowne gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, projektor multimedialny. Dzieci korzystają z gier i zabawek edukacyjnych np. różnego rodzaju klocków przestrzennych, gier o tematyce ortograficznej, matematycznej, rozwijających pamięć i spostrzegawczość.

Dzieci uczęszczające do świetlicy biorą udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 
Prace plastyczne dzieci są systematycznie eksponowane na gazetkach ściennych. Tematyka prac jest dobierana do planu pracy świetlicy. Dzieci wykonują również prace na tematy dowolne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych.

Informacje ogólne dla rodziców zapisujących dzieci do świetlicy

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wszystkie dzieci z klas I-VIII, których rodzice pracują. Podstawą przyjęcia dzieci jest wypełniona karta zgłoszeniowa.

W karcie prosimy o wpisanie informacji dotyczących dziecka, 
które ułatwią pracę nauczycielom:
– czy dziecko jest uczulone (kurz, pyłki, grzyby, określone pokarmy itp.),
– czy chętnie je – może wymaga dopilnowania,
– czy lubi bawić się w grupie,
– czym się interesuje,
– co najchętniej robi (gry, zabawy, śpiew, taniec, prace plastyczne),
– czego nie lubi robić.

Do świetlicy prosimy dostarczyć podpisane kapcie, rolkę papieru toaletowego, rolkę papierowego ręcznika, chusteczki do nosa.
Bardzo chętnie przyjmiemy papier do ksero oraz inne artykuły papiernicze.
Informacji o pobycie dzieci w świetlicy udzielają na bieżąco wychowawcy codziennie w godzinach pracy świetlicy. 

Regulamin świetlicy szkolnej

  1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00.
  2. Opieka nad dziećmi sprawowana jest tylko w godzinach pracy świetlicy.
  3. Do świetlicy przyjmowane są wszystkie dzieci z klas 0-VIII, których rodzice pracują.
  4. Aby zapisać dziecko do świetlicy, należy dostarczyć kartę zgłoszenia z aktualnymi danymi.
  5. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych w stołówce.
  6. Niewskazane jest przynoszenie przez dzieci drogich zabawek.
  7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne przedmioty przynoszone przez dziecko do szkoły.
  8. Nauczycielki nie wypuszczają dzieci po informacji telefonicznej.
  9. Nauczycielki świetlicy udzielają na bieżąco informacji o zachowaniu dzieci, ich postępach i kłopotach.
  10. Wszelkie, nawet jednorazowe, zmiany dotyczące odbierania dzieci, wypuszczania na kółko zainteresowań, muszą być udokumentowane pisemnie.