Świetlica szkolna „Pod skrzydłami”

 

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.

Bardzo prosimy o punktualne odbieranie dzieci. W świetlicy obowiązuje obuwie na zmianę. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wszystkie dzieci z klas I-VIII, których rodzice pracują. Podstawą przyjęcia dzieci jest wypełniona karta zgłoszeniowa. Do świetlicy prosimy dostarczyć wyprawkę (ryza papieru A4, kredki ołówkowe, pisaki, plastelina, nożyczki, klej w sztyfcie, taśma klejąca, chusteczki wyciągane suche i nawilżające, ręcznik papierowy).

W Świetlicy działa internetowy system bezpiecznego odbierania dzieci „Neonki”.

Informacje ogólne

Świetlica w naszej szkole, to jedno z ulubionych miejsc naszych podopiecznych. Jest tu czas na naukę oraz zabawę z rówieśnikami. Panuje miła atmosfera i porządek. W naszej świetlicy jest wesoło i kolorowo, tutaj nie ma miejsca na nudę.

Zapewniamy uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stwarzamy warunki do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i umożliwiamy przygotowanie prac domowych.

Nasza świetlica jest przyjazna dziecku, w której spotyka się z atmosferą życzliwości i zainteresowania współpracy i zrozumienia. Zajęcia w naszej świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące wynikające z planu pracy świetlicy.

Organizujemy liczne konkursy, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, dydaktyczne, plastyczno-techniczne, kulinarne, szachowe, komputerowe, muzyczne oraz liczne imprezy okolicznościowe.

Czas spędzony u nas, to czas zdobywania nowych doświadczeń i cennych umiejętności. Nasi uczniowie odkrywają i ujawniają własne umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Regulamin świetlicy szkolnej

  1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00.
  2. Opieka nad dziećmi sprawowana jest tylko w godzinach pracy świetlicy.
  3. Do świetlicy przyjmowane są wszystkie dzieci z klas I-VIII, których rodzice pracują.
  4. Aby zapisać dziecko do świetlicy, należy dostarczyć kartę zgłoszenia z aktualnymi danymi.
  5. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z obiadów wydawanych w stołówce.
  6. Niewskazane jest przynoszenie przez dzieci drogich zabawek.
  7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne przedmioty przynoszone przez dziecko do szkoły.
  8. Nauczycielki nie wypuszczają dzieci po informacji telefonicznej.
  9. Nauczycielki świetlicy udzielają na bieżąco informacji o zachowaniu dzieci, ich postępach i kłopotach.
  10. Wszelkie, nawet jednorazowe zmiany, dotyczące odbierania dzieci, wypuszczania na dodatkowe zajęcia, muszą być udokumentowane pisemnie.