Zabawa z koszykówką


Zabawa z koszykówką – zajęcia dla dzieci uczęszczających do zerówki oraz przedszkola. Odbywają się raz w tygodniu w dużej lub średniej sali gimnastycznej. Dostosowane są do wieku i umiejętności poszczególnych grup.

Zajęcia oparte są o naturalne formy ruchu, gry i zabawy ruchowe z podstawowymi elementami koszykówki. Mają na celu ogólny, harmonijny rozwój dziecka, operowanie piłką i różnymi innymi przyborami sportowymi. Na zajęciach panuje miła i wesoła atmosfera i wspaniale się bawimy.

Zabawę z koszykówką prowadzi mgr Anna Waligórska.