„Weneckie maski” – konkurs

Nauczyciele świetlicy serdecznie zapraszają uczniów klas I-III do wzięcia udziału w karnawałowym konkursie międzyświetlicowym. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie oryginalnej maski karnawałowej. Prace konkursowe należy dostarczyć do 01.02.2024r. (czwartek) do świetlicy szkolnej.”

Regulamin…

Plakat…