Sportowy turniej trzecich klas


16 września rywalizowały klasy trzecie: w turnieju piłki nożnej 🧑 oraz w dwa ognie 👧.

Emocji było sporo, ponieważ wszystkie mecze były bardzo zacięte i na wysokim poziomie. Dziewczynki połączyły siły i wystawiły jedną drużynę z klas 3c i 3d.

Ostatecznie wśród chłopców oraz dziewcząt wygrały zespoły z klasy 3b.👏⚽️🏐😽

Klasyfikacja końcowa w turnieju piłki nożnej:

  • 1 miejsce – 3b
  • 2 miejsce – 3a
  • 3 miejsce – 3c
  • 4 miejsce – 3d

Gratulujemy wszystkim zawodnikom zaangażowania podczas turnieju.🥰👏⚽️🏐🏆