Świetlicowy Konkurs „Jesienne cudaki”

Wszystkie dzieci z klas I-III uczęszczające do naszej świetlicy zapraszamy do udziału w pierwszym w tym roku konkursie p.t. „Jesienne cudaki”

Zadaniem konkursowym jest indywidualne lub grupowe (wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami) wykonanie Jesiennego cudaka – zwierzaka, z materiału przyrodniczego (liście, kasztany, żołędzie itp.)

Zdjęcia prac konkursowych opatrzone metryczką (imię, nazwisko, klasa,) należy przesłać na adres: swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com
do dnia 16.10. 2020 r. z adnotacją: „Jesienne cudaki” .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.10.2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zsp5.poznan.pl w zakładce „Świetlica”

>>Szczegółowy regulamin konkursu dostępny pod adresem

https://www.zsp5.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-konkursu-Jesienne-cudaki-1-1.pdf

Zachęcamy do udziału!

Wychowawcy świetlicy