Zerówka – Harmonogram dnia

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do sali
8:00 – 8:30 Przywitanie w sali, poranny krąg, gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe
8:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:15 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o Podstawę Programową oraz wybrany program wychowania przedszkolnego; zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dzieci sali lub na świeżym powietrzu, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania; spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe
11:15 – 11:30 Czynności higieniczno-porządkowe
11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 13:30 Zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, specjalistyczne; wspieranie działań twórczych przez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą; praca z grupą dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym; czynności higieniczno-porządkowe
13:30 – 14:00 Obiad
14:00 – 17:00 Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: słuchanie bajek, muzyki; śpiewanie piosenek, zabawy swobodne, gry stolikowe, układanie puzzli; rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci; rozchodzenie się dzieci; kontakt indywidualny z rodzicami