Harmonogram – czerwiec 2024


LP.ZADANIA; WYDARZENIADATAODPOWIEDZIALNI
 Praktyczna nauka języka angielskiego, zapoznanie z kulturą i dziedzictwem Wielkiej Brytanii, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. 7a SP65, 7b SP65, 7c SP65, 8a SP65 – chętni uczniowie02.06. – 08.06. 2024 r.A. Sobczyńska
Z. Feliniak
 Zajęcia terenowe: Kiedy Poznań był grodem. Zwiedzanie Katedry – klasa 6a04.06.2024 r.A. Chyrek
 Wyjście do kina z okazji Dnia Dziecka. Integracja zespołu klasowego –  klasa 5a04.06.2024 r.M. Kowalczyk
 Zapoznanie z kulturą starożytnego Rzymu, życie pierwszych chrześcijan. Kształtowanie postaw chrześcijańskich. Rozwijanie kompetencji w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw. 7a SP65, 7c SP65 – chętni uczniowie04.06. – 08.06. 2024 r.D. Komarnicka-Stodolny
 Integracja dzieci z doświadczeniem migracyjnym w naszej szkole.04.06.2024 r.A. Lubczyńska-Pawlak
 Gra terenowa Detektywi Historii – klasa 2d05.06.2024 r.M. Oczujda  
 Wyjście do Cinema City Plaza na film pt Garfield – klasa 1d  05.06.2024 r.M. Brzezińska-Suszka
 Centrum Nauki Wyobraźnia. Rozwijanie wiadomości na temat otaczającego świata. Integracja zespołu klasowego – klasa 1b05.06.2024 r.N. Kantecka
 Światowy Dzień Ochrony Środowiska  05.06.2024 r.  A. Mruk
J. Kukieła
M. Tomaszewska
 Rada klasyfikacyjna  13.06. 2024 r.  godz. 15.45 s. 7.dyrektor
wicedyrektorzy
nauczyciele
 Zebranie dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych13.06. 2024 r. godz. 17.00 stołówka szkolnadyrektor
wychowawcy klas pierwszych
pedagog
psycholog
kierownik świetlicy
 Wyjście na spacer edukacyjny do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu – klasa 3a  14.06. 2024 rK. Mager
 Wycieczka do do Nadleśnictwa Łopuchowo Dziewicza Góra – klasa 6a  18.06. 2024 rA. Chyrek
 Dzień Sportu – klasy 1 – 3    18.06. 2024 r.  A. Waligórska
P. Leśniewska
 Zakończenie nauki dla uczniów klas ósmych  19.06. 2024 r. godz. 14.30wychowawcy klas 8
 Dni z wychowawcą19.06. 2024 r. 20.06. 2024 r. 2. – 5. lekcjiwychowawcy klas
 Rada analityczna  20.06. 2024 r. godz. 13.00.  dyrektor
wicedyrektorzy nauczyciele
 Rozdanie świadectw dla uczniów klas ósmych21.06. 2024 r. godz. 8.00.  wychowawcy klas ósmych
 Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2023/2024:  21.06. 2024 r. klasy 1 – 3 godz. 9.00 klasy 4 – 7 godz. 10.00K. Mager
N. Flicińska
 Rada pedagogiczna – organizacja nowego roku szkolnego 2024/2025    29.08 2024 r godz. 9.00dyrektor wicedyrektorzy
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025  2 września 2024 r:  klasy 4 – 8 – godz. 9.00
klasy 2 – 3–godz. 10.30
klasy  1– godz. 12.00  
J. Palka
M. Brzezińska-Suszka M. Brzezińska-Suszka