Zerówka

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 17.00. W czasie pobytu w oddziale opiekę nad dziećmi sprawują dwie panie wychowawczynie.

Poza zajęciami dydaktycznymi realizowanymi zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczające do zerówki szkolnej mogą korzystać z wielu zajęć dodatkowych. Mają możliwość rozwijania  kompetencji językowych uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny naszych podopiecznych zapewniamy zajęcia sportowe z elementami koszykówki oraz gimnastykę korekcyjną , a także naukę pływania. W zerówce szkolnej realizowany jest program Przyjaciele Zippiego oraz edukacja przez szachy. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia muzyczno-teatralne organizowane przez „Filharmonię Pomysłów”. Szkoła zapewnia również zajęcia logopedyczne oraz pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, który udziela porad indywidualnych dzieciom i rodzicom.

W ciągu dnia dzieci spędzają czas na zabawach swobodnych w sali, spacerach, grach i zabawach ruchowych na boisku szkolnym i placu zabaw. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział w apelach i uroczystościach szkolnych, projektach, akcjach oraz konkursach organizowanych na terenie szkoły. Dzięki temu poznają życie szkoły, nauczycieli, starszych kolegów, co w znacznym stopniu ułatwia im rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.